Nieuws

Informatieavond over strijd tegen kanker

Gepubliceerd op
30 april 2014

Op woensdagavond 14 mei organiseert het Alpe d’Huzes team van Wageningen UR een informatieavond op de Wageningen Campus over de nieuwste inzichten in de strijd tegen kanker.

Tijdens deze avond geeft een medewerker van KWF Kankerbestrijding inzicht in de besteding van de donaties aan de Alpe d’Huzes en vertellen drie wetenschappers wat de stand van de wetenschap is wat betreft het onderzoek naar kanker. Aansluitend is er een informatiemarkt waar gelegenheid is om na te praten met de sprekers.

Kanker raakt ons allemaal. Ongeveer één op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn of haar leven te horen dat hij of zij kanker heeft. Alpe d'HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Het geld door de deelnemers aan Alpe d'HuZes wordt ingezameld, wordt besteed aan projecten die uiteindelijk voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben, of het in de toekomst krijgen. Op deze informatieavond zullen sprekers inzicht geven in een aantal van deze projecten.

De avond is in handen van het Wageningen UR team bestaande uit 8 medewerkers die op 5 juni deelnemen aan Alpe d’HuZes. De avond is voor iedereen toegankelijk. Aanwezigen worden gevraagd een vrijwillige donatie te doen voor de actie Alpe d’Huzes.

Locatie, tijd en aanmelding

De informatieavond wordt gehouden op woensdag 14 mei 2014 in gebouw Zodiac (122) op Wageningen Campus (De Elst 1), aanvang 19.30 uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.4d6.nl. Op de site is ook meer informatie over deze  informatieavond te vinden. Voor nadere informatie over deze avond kunt u mailen naar: Peter Groot Koerkamp, peter.grootkoerkamp@wur.nl.

Sprekers

Liesbeth van Biezen en Carla van Laer, KWF, “Werving en besteding van fondsen”

Liesbeth van Biezen is werkzaam als fondsenwerver voor KWF Kankerbestrijding. Zij probeert dagelijks zoveel mogelijk mensen te motiveren om hun tijd, geld en talent in te zetten voor de strijd tegen kanker. Carla van Laer is een van de drie teamleiders van doelbesteding bij KWF. In haar team worden onder meer de calls uitgezet gericht op onderzoek om de KWF missie meer genezing van kanker te bevorden. Tijdens lezing zullen Liesbeth en Carla inzicht geven in de besteding en het belang van donaties aan Alpe d’HuZes.

Dr. Nelly van Uden, VU Medisch Centrum, “Samen leven met kanker”

Dr. Nelly van Uden werkt als onderzoekster bij de onderzoeksgroep “samen leven met kanker” van het VU medisch centrum in Amsterdam. Een belangrijk doel van deze onderzoeksgroep is om onderzoeksresultaten direct te vertalen naar de praktijk, om de zorg voor patiënten met kanker en hun dierbaren te verbeteren. Tijdens haar lezing zal ze inzicht geven in de rol toegepaste communicatiewetenschap bij ondersteuning van kankerpatiënten.

Prof. Ellen Kampman, Wageningen University, "Voeding en kanker".

Prof. Ellen Kampman is hoogleraar Kanker en Voeding aan zowel de Vrije Universiteit Amsterdam als Wageningen University. Haar leeropdracht richt zich niet alleen op voeding bij de preventie van kanker, maar ook steeds nadrukkelijker op voeding bij kankeroverleving. Tijdens haar lezing zal prof. Kampman een overzicht geven van de rol van voeding en leefstijl bij kanker.

Prof. Kees de Graaf, Wageningen University, "Smaakveranderingen bij kanker".

Prof. Kees de Graaf is hoogleraar Sensoriek en Eetgedrag aan Wageningen University. Prof de Graaf houdt zich binnen zijn leerstoel bezig met sensoriek en voedselkeuze. In zijn lezing zal hij ingaan op sensorische veranderingen tijdens kanker(therapie).