Nieuws

Informatieve film over combinatie robotmelken en weidegang

Gepubliceerd op
23 februari 2016

Bedrijfsleider Zwier van der Vegte van KTC De Marke vertelt in een korte informatiefilm over robotmelken en weidegang: “Het is vaak een lastig combinatie, maar met een gedegen plan en consequent werken is het zeker uitvoerbaar. Het levert uiteindelijk een lagere kostprijs op, een positief imago en mooie resultaten binnen de KringloopWijzer.’’

Op KTC De Marke wordt al jaren gewerkt aan een duurzame melkveehouderij, waarin het optimaliseren van het mineralenmanagement een belangrijk thema is. Weidegang maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. De afgelopen jaren hebben ze op De Marke ervaring opgedaan met robotmelken en verschillende beweidingssystemen, zoals omweiden, standweiden en stripgrazen. "Het beste systeem binnen onze bedrijfsvoering is stripgrazing in combinatie met rantsoenbeweiding’’, merkt Van der Vegte op.

Succesfactoren voor weidegang

Bij het toepassen van beweiden en automatisch melken zijn een aantal zaken belangrijk volgens de bedrijfsleider. "Je moet de koeien in principe verleiden om naar buiten en regelmatig naar binnen te gaan.
Ook hebben we geleerd om niet te snel in te grijpen. De dieren zoeken uiteindelijk zelf hun eigen weg naar buiten en naar de melkrobot’’, zegt hij. Een goed en breed kavelpad, waarop de koeien elkaar makkelijk kunnen passeren, is dan ook wenselijk. Net als het kunnen aanbieden van smakelijk gras. "Elk dag een nieuw stukje vers gras, maakt het voor de koeien juist aantrekkelijk om de wei in te gaan’’, meent Van der Vegte.

Maak nu al concreet beweidingsplan

Voor elk bedrijf is de situatie en zijn de omstandigheden anders. Zoek dus een beweidingssysteem dat past binnen de bedrijfsvoering en bij de desbetreffende ondernemer. Ga vervolgens planmatig aan de slag. Start nu al met het maken van het bemestings- en beweidingsplan voor
het komende seizoen en blijf het consequent uitvoeren, is het advies.

Meer informatie

Bekijk hieronder film waar in Zwier van de Vegte vertelt over zijn ervaringen met robotmelken en weidegang op KTC De Marke.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan