Nieuws

‘Ingazen’ als basis voor bestrijden van suzuki-fruitvlieg

Gepubliceerd op
24 november 2016

Gebruik van insectengaas is een effectieve manier om de suzuki-fruitvlieg in kersen te bestrijden. Maar omdat de vliegen al maanden actief zijn voordat de kersen rijpen, kunnen al vroeg in het seizoen vliegen in de boomgaard aanwezig zijn. Aanvullende bestrijding na het sluiten van het gaas is dan ook belangrijk om al aanwezige dieren te bestrijden, blijkt uit onderzoek van Wageningen Plant Research.

Afsluiting met gaas

Op Proeftuin Randwijk onderzocht Helsen het volledig (boven- plus zijkant) met gaas afgesloten kersenperceel. “Voordat de kersen beginnen te rijpen, vliegen suzuki-fruitvliegjes al maanden rond en kunnen ze zich al vermeerderen op andere vruchtdragende waardplanten. Daarom sluiten we niet uit dat fruitvliegen al vroeg in de kersenboomgaard zitten.” Dat het gaas een belangrijke functie vervult, bleek uit de vangsten van vliegen in lokvallen. In juli ving Helsen direct buiten het gaas tientallen suzuki-fruitvliegen per val per week, terwijl in de volledig afgesloten boomgaard geen enkele vlieg werd gevangen.

Blauwe bes

Op een blauwebessenperceel onderzochten wetenschappers van Wageningen Plant Research samen met de firma Vlamings of een 3,5 meter hoge wand van insectengaas aan de zijkant van het perceel de suzuki-fruitvlieg zou tegenhouden. Helsen ving binnen het gaas 5 keer minder vliegen in vallen dan buiten het gaas. “Opvallend is dat de vruchtaantasting zonder bespuitingen zowel binnen als buiten het gaas even hoog is, terwijl er wel een groot verschil in de gemiddelde vangst per week zit. Volgend jaar kijken we welke aanvullende bestrijdingsmaatregelen nodig zijn om wel tot een goede beheersing van suzuki-fruitvlieg in blauwe bessen te komen.”