Nieuws

Inname van melkproducten na zoogperiode bevordert gezondheid op latere leeftijd

Gepubliceerd op
21 juni 2019

Goede voeding op jonge leeftijd kan langdurige positieve gezondheidseffecten hebben. Onderzoekers van Wageningen University & Research ontdekten bij vrouwelijke muizen een positief verband tussen de inname van een melksuikercomponent na de zoogperiode en betere gezondheid op volwassen leeftijd. Zowel lichaamsgewicht als vetmassa waren aanmerkelijk lager onder vrouwelijke muizen die na hun zoogperiode galactose toegediend hadden gekregen. Lianne Bouwman, Evert van Schothorst en collega-onderzoekers hebben deze bevindingen gepubliceerd in The Journal of Nutrition.

De effecten van voeding tijdens de zwangerschap en borstvoeding zijn in het verleden uitgebreid onderzocht. Hieruit bleek dat het geven van borstvoeding positief geassocieerd is met gezondheid in nakomelingen op latere leeftijd. De onderzoekers van Wageningen University & Research richtten zich echter op de impact van voeding ná de zoogperiode. Ze zetten een proef op met jonge muizen, waarbij één groep gedurende drie weken een mix van galactose en glucose (een nabootsing van melksuiker) toegediend kreeg. Een controlegroep kreeg een vergelijkbaar dieet waarin geen galactose was verwerkt.  

Gezonder en minder aanleg voor obesitas

Na deze drie weken kregen de muizen een ‘westers’ dieet met een hoog vetgehalte, om te kunnen meten hoe de twee groepen hierop zouden reageren. De verschillen zijn opvallend: bij de vrouwelijke muizen die na de zoogperiode galactose kregen was het lichaamsgewicht 14% lager en de vetmassa 47% lager dan bij de andere vrouwelijke muizen. Ook de insulineresistentie en insulinesignalering in vetcellen, allebei indicatoren van gezondheid, vielen bij de eerste groep gunstiger uit. Bij mannelijke muizen was dezelfde trend te zien, maar niet significant.

Het onderzoek suggereert dan ook dat de inname van galactose op jonge leeftijd een gunstig effect kan hebben op de gezondheid van volwassen vrouwen. Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit verklaard kan worden en of deze effecten zich net zo sterk voordoen bij mensen.