Foto: Instrumenten zoals de touch table brengen wetenschappers en mensen uit de praktijk dichter bij elkaar.

Nieuws

Innovatie in Klimaatadaptatie: de oogst van zeven jaar onderzoek

Gepubliceerd op
3 oktober 2014

Het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat sluit eind 2014 haar poorten. De “oogst” van dit programma, dat werkte met een budget van ruim tachtig miljoen euro voor zeven jaar, is opgetekend in acht boeken over onderzoek naar acht verschillende thema’s en één overkoepelend boek: 'Innovatie in Klimaatadaptatie'.

Download het boek:

Alle boeken:

Co-creatie van kennis: wetenschap en praktijk

In het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat is veel samengewerkt tussen wetenschappers en praktijkpartijen. Co-creatie van kennis was het hart van het onderzoekprogramma. Provincies, waterschappen, gemeenten, en bedrijven hebben de vragen gesteld die aan de basis van al het onderzoek staan. Naawe samenwerking tussen wetenschap en praktijk is nodig bij adaptatievraagstukken. Immers, adaptatie is locatie- en contextgebonden.

Taboes in waterveiligheid doorbroken

Klimaatverandering was de afgelopen jaren niet bij iedereen populair. De paar fouten in het vierde rapport van het IPCC waren koren op de molen van klimaatsceptici. In de beginjaren van Kennis voor Klimaat was zelfs het woord klimaatverandering in menig bestuur taboe. Dit maakte de samenwerking soms lastig. Maar juist in die luwte van het debat is veel vernieuwend onderzoek gedaan met resultaten die nu goed van pas komen. Zo kon een aantal taboes in waterbeheer en waterveiligheid worden doorbroken en heeft het programma regionale en lokale zelfvoorzienendheid van zoetwater handen en voeten gegeven. Daarnaast is het dogma van absolute veiligheid onderuit gehaald. Doorbraakvrije dijken levert de meeste veiligheid per euro. Dat zijn inzichten, waar het Deltaprogramma nu mee verder gaat.

Met Kennis voor Klimaat zijn nieuwe verbindingen gelegd tussen onderzoekers van kennisinstellingen en medewerkers van overheden en adviesbureaus. Meer dan zestig promovendi en postdocs zijn opgeleid; wetenschappers, die door de manier van werken bij Kennis voor Klimaat, nieuwe vaardigheden hebben opgedaan, zoals het samen met overheden en bedrijven formuleren en uitvoeren van onderzoek. Daarnaast is het programma een springplank gebleken naar internationaal onderzoek en werk voor bedrijven. Er is met buitenlandse onderzoekers samengewerkt en veel onderzoek was aangehaakt bij Europese onderzoeksprojecten. Door internationale conferenties die Kennis voor Klimaat heeft (mede)georganiseerd, is een hecht internationaal onderzoeksnetwerk ontstaan.

Kosteneffectieve adaptatiestrategie

Kennis voor Klimaat heeft laten zien dat in een kosteneffectieve adaptatiestrategie drie begrippen centraal staan: innovatie, nieuwe governance-combinaties en meekoppelen met de aanpak van bestaande problemen.