Nieuws

Innovatie in de land- en tuinbouwsector daalt, vernieuwing neemt toe

Gepubliceerd op
22 oktober 2014

In 2012 steeg het percentage vernieuwende land- en tuinbouwbedrijven tot bijna 14%. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) streeft naar 15% vernieuwende bedrijven in 2013. Van deze bedrijven voerde minder dan 2% een innovatie door; een vernieuwing die nog niet eerder is doorgevoerd in de sector. In de akkerbouw en de pluimveehouderij werd het meest vernieuwd.

Het gaat hierbij meestal om procesvernieuwingen zoals GPS-gestuurde apparatuur, zonnepanelen of aanpassingen aan de stal. De glastuinbouw is de sector waar de meeste productvernieuwingen plaatsvonden in de vorm van nieuwe groente- en sierteeltrassen. Dit blijkt uit de Innovatiemonitor die LEI Wageningen UR heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ.

De vernieuwers zijn meestal grotere bedrijven die betere financiële resultaten behalen dan gemiddeld in de sector. Een goede financiële basis is belangrijk om te investeren in vernieuwingen. Als er wordt samengewerkt in vernieuwingsprojecten zijn de samenwerkingspartners meestal kleinere bedrijven die nationaal werken, zoals adviesbureaus. Ook onderzoeksinstellingen en leveranciers worden vaak ingeschakeld in vernieuwingstrajecten.

Innovatiemonitor

Het LEI verzamelt van ongeveer 1.000 land- en tuinbouwbedrijven via een jaarlijkse enquête onder deelnemers van het Bedrijveninformatienet informatie over vernieuwing in de sector. Dit biedt EZ de mogelijkheid het gevoerde beleid te monitoren en agrarische ondernemers om hun situatie te vergelijken met collega’s.