Nieuws

Innovatie tijdig langs de meetlat

Gepubliceerd op
10 april 2014

Hoe vergroot je de kans dat onderzoek bruikbare innovaties oplevert? “Door in een vroeg stadium de gevolgen voor de praktijk door te rekenen”, zegt onderzoeker Pieter de Wolf van Wageningen UR. De Wolf krijgt steeds meer vragen over het ‘kwantificeren van duurzaamheid’ en helpt partijen bij het vroegtijdig in kaart brengen van economische, milieutechnische en maatschappelijke consequenties van nieuwe teeltsystemen of technieken.

Het vaakst schort het aan een tijdige economische analyse, merkt De Wolf: “Bij onderzoek op gebied van gewasbescherming bijvoorbeeld, wordt vaak gestuurd op minder chemie. Op zich een goed uitgangspunt, maar het zou niet het enige moeten zijn. Als een maatregel veel geld kost, nemen telers die niet zomaar over. Daar moet je dus vroeg bij stil staan. Ook bij een nog onafgerond idee zijn er vaak voldoende aanknopingspunten voor een ‘sigarendoosberekening’.”

Verschillende scenario’s simuleren

Belangrijk voor een goede analyse is volgens De Wolf de keuze van de indicatoren. “Je moet weten wat je moet meten. Neem bijvoorbeeld recent onderzoek naar de effecten van een ruimere vruchtwisseling. Daarin speelden veel praktische vragen tegelijkertijd: wat zijn de gevolgen voor de bodem, voor het milieu en voor de portemonnee van de boer? Hoe maak je onderscheid tussen de effecten op korte en op lange termijn? Samen met de opdrachtgever bakenen we dat af. Om het tastbaar te maken rekenen we de beschikbare gegevens om naar standaardbedrijfsopzetten. Met behulp van kengetallen simuleren we wat er verandert als een ondernemer zijn vruchtwisseling aanpast zodat we conclusies kunnen trekken per regio of bedrijfstype.”

Hoe maak je de juiste keuzes in een innovatietraject?

Bang dat er te vroeg wordt ingegrepen, en een mogelijke innovatie in de kiem wordt gesmoord, is De Wolf niet. “Innovatie is een beslistraject: Werkt dit? Kan het beter? Kan het uit? Een tussentijdse impactanalyse kan helpen om de juiste afslag te nemen. Ook kan het helpen om helderheid te verschaffen richting financiers.

Raffinage van bietenblad economische rendabel?

Als voorbeeld noemt De Wolf het verwaarden van suikerbietenblad. Normaal gesproken blijft dit bij de oogst van de bieten op het land achter. Uit de bladeren zijn waardevolle stoffen te winnen, zoals eiwitten. “Er zijn in de loop der jaren verschillende deeltechnieken ontwikkeld voor oogst en extractie, maar de toepassing in de praktijk kwam niet dichterbij. Samen met de initiatiefnemers van de bioraffinageplannen hebben we daarom een andere benadering gekozen. We hebben gezegd: wat kun je met de huidige technieken al doen? Vervolgens hebben we enkele scenario’s doorgerekend. Op die manier kun je potentiële investeerders een indruk geven van de benodigde investeringen, de risico’s en de terugverdientijd. Dat kan het verschil maken tussen stoppen en doorgaan met een project.”

Wilt u meer weten over het kwantificeren van duurzaamheid of het vergroten van de slagingskans van onderzoek en innovaties? Neem dan contact op met Pieter de Wolf.