Nieuws

Innovatief drinkwatersysteem voor varkens op VIC Sterksel

Gepubliceerd op
24 december 2013

Een nieuw en innovatief drinkwatersysteem voor varkens wordt begin 2014 geïnstalleerd op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Dit systeem geeft naar verwachting een hogere drinkwaterkwaliteit en speelt in op het gedrag van de dieren.

Contact met drinkwaterleiding vermijden

Door de snelheid van het water in de drinkwaterleiding op peil te houden en contact tussen dier en drinkwaterleiding te vermijden, wordt geprobeerd de drinkwaterkwaliteit op een hoog niveau te houden. Daarnaast wordt getracht het drinkgedrag van de pas gespeende biggen te stimuleren en de doorstart na het spenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Installeren en testen

Begin 2014 zal dit systeem, in samenwerking met JSWater, in één van de gespeende biggenafdelingen op VIC Sterksel worden gerealiseerd waarna het principe binnen het project 'Kansrijke Innovaties' getest gaat worden. De bevindingen van dit onderzoek worden in de vorm van factsheets gepresenteerd op de site van 'Kansrijke Innovaties'.

Netwerk Drinkwaterkwaliteit

Het drinkwatersysteem is bedacht door het netwerk 'Met het water naar de dokter'. Dit netwerk bestaat uit onder andere varkenshouders van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV), onder leiding van Manon Houben van PorQ. Het netwerk is opgestart in 2012 en heeft in meerdere bijeenkomsten bekeken wat de stand van zaken is op gebied van drinkwaterkwaliteit op het Nederlandse varkensbedrijf en wat de mogelijkheden zijn om zonder toevoegingen aan het drinkwater de drinkwaterkwaliteit blijvend te verbeteren.