Nieuws

Innovatiemotor Greenport Aalsmeer ondersteunt bij Innovatie in de sierteelt

Gepubliceerd op
22 januari 2014

De Innovatiemotor is een project dat vanuit Greenport Aalsmeer is gestart om innovatieve ondernemers uit het sierteeltcluster te ondersteunen bij de uitwerking van hun innovatievraagstukken. Het project wordt gefinancierd vanuit de Provincie Noord-Holland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO.
Ondernemers die behoefte hebben aan organisatie- en/of denkkracht bij de ontwikkeling van nieuwe producten, technieken of markten, kunnen zich melden bij Innovatiemotor Greenport Aalsmeer.

Diverse groepen ondernemers zijn al bezig met het ontwikkelen van nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen voor sierteeltproducten. Op technisch gebied heeft Wageningen UR bijvoorbeeld onderzoek uitgevoerd naar de effecten van led-verlichting op de kwaliteit van onder andere violieren en fresia’s; met name in violieren zijn hiermee goede resultaten geboekt.

Innovatieklas

Andere activiteiten van de Innovatiemotor zijn onder meer de inzet van studenten uit het beroepsonderwijs op vraagstukken van ondernemers: de Innovatieklas. Ook verkent de Innovatiemotor nieuwe markten voor de sierteelt, met als voorbeeld nieuwe concepten voor scholen en zorginstellingen.

Medio maart organiseert de innovatiemotor het evenement Blooming Ideas, waarin de kansen voor de sierteelt in het licht van creatieve cross-overs worden uitgewerkt.