Nieuws

Innovaties zorgen voor economische impuls kottervisserijsector

Gepubliceerd op
28 februari 2014

De opbrengst in de kottervisserij is in 2012 met € 234 miljoen fors hoger: een stijging van € 30 miljoen ten opzichte van 2011. Het nettoresultaat is in 2012 € 12 miljoen. Investeringen in innovatief en efficiënter vistuig, de toegenomen aanvoer van schol en tong en de hogere gemiddelde garnalenprijs hebben hiertoe bijgedragen. Ramingen voor 2013 laten zien dat de opbrengst en het nettoresultaat ongeveer op een gelijk niveau blijven. In 2014 zal het nettoresultaat dalen (lagere visprijzen en hoge investeringskosten), maar nog wel positief uitkomen.

In de kottervisserij wordt hard gewerkt aan het terugbrengen van brandstofverbruik, zowel vanuit milieu- als economisch oogpunt. Boomkorvistuig wordt in de platvisvisserij meer en meer vervangen door brandstofbesparende technieken zoals bijvoorbeeld puls. Mede hierdoor is het verbruik beduidend omlaag gegaan. In 2013 werd ongeveer 100 miljoen liter brandstof verbruikt; in 2010 was dat nog 144 miljoen liter. Vanaf 2014 zal het brandstofverbruik nog verder afnemen. Innovaties leiden verder tot minder ongewenste bijvangsten, minder beroering van de zeebodem en een betere kwaliteit van de gevangen vis.

Investeringen in met name pulstechniek leveren economische gezien een aanzienlijk beter rendement op. Ruwweg kan worden gesteld dat voor elke honderd euro opbrengst in de traditionele boomkorvisserij op dit moment gemiddeld € 7 verlies wordt gemaakt, terwijl dit bij pulsvisserij juist € 11 winst oplevert.

Innovatie brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. In maart 2014 zullen door het ministerie van Economische Zaken 42 extra tijdelijke toestemmingen voor pulstechniek worden verleend. Pulsvisserij levert een grotere tongvangst op, waardoor individuele quota sneller zullen worden vol gevist. Daardoor zullen de prijzen voor verhandelbare quota stijgen en de kosten voor de sector fors toenemen.

Kijk voor alle cijfers en toelichting op agrimatie.nl