Onderzoekers en ondernemers zorgen samen voor innovatie

Nieuws

Innovatievouchers beschikbaar voor MKB-ondernemers

Gepubliceerd op
28 april 2014

MKB-ondernemers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen kunnen innovatievouchers aanvragen om onderzoek te laten uitvoeren door Wageningen UR. Er zijn ongeveer 80 vouchers beschikbaar ter waarde van 2500 tot 7500 euro. Bedrijven moeten daar eenzelfde bedrag bij leggen.

Als meerdere MKB-bedrijven een soortgelijke vraag hebben, dan kunnen ze hun vouchers 'stapelen' om zo samen een grotere opdracht uit te zetten bij Wageningen UR.

Aanvraag innovatievouchers indienen

De onderzoeksinstituten van Wageningen UR hebben capaciteit beschikbaar gesteld om vanaf 6 mei 2014 circa 45 kennisvragen van ondernemers in het domein Agri & Food op te pakken en circa 35 in het domein Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Groene Helpdesk koppelt MKB-bedrijf aan Wageningse expert

De Kamer van Koophandel beoordeelt of de kennisvragen van ondernemers in aanmerking komen voor een voucher. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan zoekt De Groene Helpdesk van Wageningen UR een onderzoeker die de vraag van de MKB-ondernemer(s) kan beantwoorden.

Onderzoekers en MKB-ers maken samen kennis te gelde

De innovatievouchers zijn onderdeel van het topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid, dat erop gericht is om de kennis van onderzoeksinstellingen beter toegankelijk te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven. Meer samenwerking tussen onderzoekers en ondernemers moet leiden tot meer innovatie en tot versterking van de Topsectoren van de Nederlandse economie.

Flyer met meer informatie