Nieuws

Inschrijving CHE-bachelor HBO-ICT geopend

Gepubliceerd op
22 februari 2018

Vanaf 22 februari is het voor studiekiezers mogelijk om zich in te schrijven voor de voltijdopleiding HBO-ICT aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De studie start in september 2018 en moet gaan voorzien in professionals voor de IT-sector binnen en buiten de regio.

IT voor mens en organisatie

De opleiding HBO-ICT legt het accent op het samenspel tussen IT, bedrijfsprocessen en (eind)gebruikers. ICT-Studenten worden opgeleid om de brug te slaan tussen informatietechnologie, bedrijfsprocessen in bedrijfsleven, overheid en andere organisaties en menselijk gedrag. Daarbij is er binnen de opleiding ook aandacht voor de (maatschappelijke) impact die technologie op ons dagelijks leven heeft.

Meer over de opleiding

In september start ook de Ad ICT Service Management. De opening van de inschrijving wordt medio 2018 verwacht. Beide opleidingen zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking met IT-bedrijven uit de regio, onder andere vertegenwoordigd door Stichting ICT Valley.