Nieuws

Insectengemeenschap gestuurd door plantenhormonen

Gepubliceerd op
8 mei 2014

Planten zijn geen eenzame, weerloze organismen, maar zijn juist het middelpunt van een drukke gemeenschap die uit tientallen tot honderden insectensoorten kan bestaan. Ze bezitten een uitgebreid arsenaal aan verdedigingsmechanismen die bij een insectenaanval in werking worden gezet. Deze verandering in de plant heeft vervolgens zijn weerslag op nieuw aankomende plantenetende insecten, en op de vijanden van deze planteneters. Als gevolg van de continu veranderende eigenschappen van de plant en de reacties van insecten daarop, ontstaat een zeer dynamische levensgemeenschap die wordt gestuurd door planten. Dit schrijven biologen van het Laboratorium voor Entomologie, onderdeel van Wageningen University, in het toonaangevende tijdschrift Annual Review of Plant Biology.

Planten herkennen het type insectenvraat binnen enkele minuten

Planten herkennen het type insectenvraat, en moleculaire mechanismen in de plant kunnen al na enkele minuten tot dagen verschillende verdedigingswerken in gang zetten. Hormonen in de plant regelen vervolgens via verschillende wegen dat planteneters worden afgeschrikt door stoffen die de plant aanmaakt. Via andere afweermechanismen worden de planteneters aangevallen door insecteneters die de plant actief met geurstoffen aantrekt. Deze reacties kunnen binnen uren tot enkele dagen effect hebben.

Insectenvraat beïnvloedt de eigenschappen van de plant continu

Planten worden echter niet door maar één insect tegelijkertijd belaagd. Verschillende soorten plantenetende insecten kunnen een plant tegelijkertijd aanvallen. Combinaties van meerdere soorten insecten brengen andere reacties in de plant teweeg dan ieder insect alleen, doordat de verschillende lijnen van verdediging gericht tegen verschillende insectensoorten op elkaar terugkoppelen. De eerste insecten die van een plant eten, beïnvloeden op deze manier hoe de plant zich op dat moment verdedigt. Deze verandering in de plant weert sommige insectensoorten af, terwijl het andere insectensoorten aantrekt, wat een verschuiving in de insectengemeenschap op de plant veroorzaakt. Op hun beurt beïnvloeden ook deze insecten de eigenschappen van de plant en dus welke nieuwe insecten op de plant zullen komen.

Moleculaire en ecologische kennis samen geven inzicht in de meerjarige gevolgen van insectenvraat

Door de opeenvolging van insecten kunnen moleculaire veranderingen die al binnen enkele minuten na insectenvraat in de plant plaatsvinden, enkele weken tot jaren effect hebben op de samenstelling van de insectengemeenschap op de plant. Zo concluderen de onderzoekers in het review, na het bij elkaar brengen van moleculaire en ecologische kennis uit de literatuur over plantverdediging op verschillende tijdschalen. Door op deze manier de processen van de eerste insectenvraat tot de meerjarige gevolgen voor de insectengemeenschap te bestuderen krijgen we inzicht hoe insectenvraat op planten zich ontwikkeld en hoe de plant zichzelf daartegen verdedigt.