Nieuws

Integraal duurzaam stalsysteem StarPlus voor varkens genomineerd voor Innovatieprijs

Gepubliceerd op
6 september 2017

Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel, onderdeel van Wageningen University & Research, maakt met het integraal duurzaam stalsysteem StarPlus voor varkens kans op een belangrijke innovatieprijs. De innovatieprijs wordt georganiseerd in het kader van de Agrarische Dagen Someren in samenwerking met Rabobank Peelland Zuid en de Provincie Noord-Brabant. Op zaterdag 16 september reikt Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant de prijs uit.

Dier, mens en milieu

De StarPlus stal is een integrale duurzame varkensstal met aandacht voor de behoeften van dier, mens en milieu. Varkens krijgen in de StarPlus stal meer ruimte met zowel een binnenruimte als een overdekte uitloop. De hele stal wordt op een natuurlijke manier geventileerd. Een mestbandensysteem scheidt de mest en urine en voert de mest af naar een minivergister. De stal heeft een open karakter, maar de hygiƫnemaatregelen zijn gewaarborgd door de overdekte uitloop die is afgeschermd met windbreekgaas.

Integraal duurzaam stalsysteem StarPlus

Samenwerking

Het StarPlus concept is een initiatief vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met Wageningen Livestock Research. De bedrijven Wopereis Staalbouw, Kempfarm en HoSt zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit concept. De belangrijkste principes van dit stalconcept zijn:

Motivatie voor de nominatie

People/pig

Varkens in de StarPlus stal groeien harder. Het verschil in groei wordt vooral veroorzaakt door een hogere voeropname. De stal heeft een zeer open uitstraling door de uitloop en door het vele licht dat via de ventilatiekleppen naar binnen valt. De stal biedt diverse mogelijkheden om aandacht te schenken aan dierenwelzijn, o.a. door het verstrekken van ruwvoer en een buitenuitloop. Bovendien kunnen bezoekers ten alle tijden een kijkje nemen bij de dieren in de buitenuitloop.

Planet

Door mest en urine direct te scheiden bij de bron, ontstaat geen drijfmest en is minder transport nodig voor mestafzet. Ook resulteert dit in minder ammoniakemissie. De stal biedt ruimte om grote hoeveelheden ruwvoer te verstrekken, omdat het mestaflaatsysteem niet verstopt raakt. Door ruwvoer uit lokale grondstoffen te verstrekken ter vervanging van een deel van het kernvoer, zijn minder transport- en bewerkingsstappen voor het veevoer nodig. De StarPlus stal draagt bij aan acceptatie door de omgeving doordat het ontwerp goed is ingepast in de omgeving.

Profit

Uit een economische evaluatie van de StarPlus stal blijkt dat een meerprijs van 8 eurocent per kg geslacht gewicht nodig is ten opzichte van een reguliere stal op 0,8 m2. Hiervan komt 6 eurocent op conto van extra voerkosten (vanwege buitenklimaat) en 2 eurocent op huisvestingskosten. Bij een mogelijke besparing op mestafzetkosten door mestscheiding kan dit 5 eurocent per kg worden. Naast reductie van de kosten kan tevens gewerkt worden aan een hogere opbrengst voor varkens die geproduceerd worden onder dit concept. Door met ruwe grondstoffen uit lokale productie te werken als vervanging van een deel van het mengvoer is op voerkosten nog verdere besparing mogelijk.

Praktijk

De innovatie richt zich geheel op het thema kringloopeconomie: door de mest direct te verwerken ontstaat minder ammoniak en zijn minder transportbewegingen nodig. Wanneer de mest lokaal wordt afgezet en lokale gewassen en reststromen van voedselproductie worden gebruikt voor vervanging van een deel van het mengvoer, is verder sluiten van kringlopen mogelijk. Door het vlees ook lokaal af te zetten kan een hogere meerprijs voor het vlees gerealiseerd worden.