Nieuws

Integrale aanpak voedselverspilling noodzakelijk

Gepubliceerd op
10 juli 2014

Overheden, internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke instanties wereldwijd moeten zich gezamenlijk inzetten om voedselverspilling te verminderen, met het oog op de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen. Alleen zo zijn toekomstige generaties verzekerd van voldoende, goed voedsel. Dat stelt het High Level Panel of Experts van het UN Committee on World Food Security (CFS) in een adviesrapport, uitgebracht op 3 juli 2014. Toine Timmermans, programmamanager Duurzame Voedselketens bij Wageningen UR Food & Biobased Research, was als lid van het projectteam nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport.

Het expertpanel adviseert overheden en internationale organisaties in al hun beleid te zorgen voor een goede integratie van voedselketens en -systemen. Voedselverspilling moet structureel gemonitord worden, en ingezet als manier om landbouw- en voedselsystemen efficiënter en duurzamer te maken. Onderzoek naar directe en indirecte oorzaken van voedselverspilling is hierbij onmisbaar. “Zo wordt duidelijk op welke punten ingrijpen het meest effectief is”, aldus het panel.

Vier-sporenbeleid

Het panel adviseert voedselverspilling te reduceren via een vier-sporenbeleid:

1. verbeteren van dataverzameling en delen van kennis

2. ontwikkelen van effectieve strategieën, op het juiste niveau

3. concrete maatregelen nemen

4. verbeteren van de afstemming tussen beleid en strategieën. Elke stakeholder heeft hierbij zijn eigen taken en verantwoordelijkheden.

High Level Panel of Experts

Het High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (HLPE) werd in 2010 opgericht om een brug te slaan tussen wetenschap en beleid van het UN Committee on World Food Security (CFS). Het panel geeft onafhankelijk, wetenschappelijk advies.

FAO-cijfers

Volgens de FAO gaat op dit moment bijna een derde van de hoeveelheid voedsel die wordt geproduceerd voor menselijke consumptie– ongeveer 1,3 miljard ton per jaar – verloren.