Integrale wateraanpak binnen bedrijfsvoering melkveehouderij

Nieuws

Integrale wateraanpak binnen bedrijfsvoering melkveehouderij

Gepubliceerd op
11 december 2014

Het project Koeien & Kansen gaat de komende tijd het thema ‘water’ betrekken in zowel het onderzoek als op de melkveebedrijven. Zowel vee als de gewassen hebben water nodig. Een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast zijn dan ook belangrijke thema's voor de toekomst.

Bij Koeien en kansen deelnemers worden Bedrijfwaterplannen gemaakt. In dit plan wordt water integraal meegenomen binnen de bedrijfsvoering. Veel gegevens die voor de ‘wateropgave’ nodig zijn, zijn al bekend in de KringloopWijzer. Door de waterhuishouding als aanvulling te zien op de KringloopWijzer is integratie en gebruiksgemak direct gewaarborgd. Zo’n bedrijfswaterplan is verkend voor het bedrijf van Marinus de Vries.

Deelnemer in een waterrijkgebied

Melkveehouder Marinus de Vries is deelnemer en woont in een waterrijk gebied in de Krimpenerwaard. Zijn bedrijf in het veenweidegebied bestaat voor 18 procent uit water. Een hoge grondwaterstand  beperkt de draagkracht van de grond en zorgt voor een trage grasgroei in het voor- en najaar. Hij moet jaarlijks de sloten schonen en elke twee of drie jaar met de baggerpomp er doorheen. Zijn koeien drinken wel vrijwel het jaar rond het oppervlaktewater, dat ze oppompen en filteren. Op een aantal percelen heeft hij met subsidie onderwaterdrainage aangelegd. Dit zorgt ervoor dat het water in natte periodes wordt afgevoerd en in droge periodes het water uit de sloot juist infiltreert, waardoor de grondwaterspiegel onder het gras op peil blijft. Dit is een kostbaar systeem.

Samenwerken aan de kwaliteit van het water

Voor de komende tijd is belangrijk dat veehouder, adviseur, wetenschap en het waterschap met elkaar communiceren. De waterschappen gaan de dialoog aan met deelnemers van het project Koeien en Kansen. Samen gaan ze onderzoeken hoe water, in al zijn facetten, meegenomen kan worden in een maatschappelijk geaccepteerde bedrijfsvoering op melkveehouderijbedrijven. En bovendien onderdeel kan zijn van de KringloopWijzer.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of ander nieuws uit het project Koeien en Kansen. Lees hier de laatste nieuwsbrief nummer 41, december 2014. Wilt u ook deze nieuwsbrief onvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.