Integratie voor moderne bedrijfsvoering tuinbouwsector loopt achter

Nieuws

Integratie bedrijfsmanagement en operationele teeltprocessen tuinbouwsector loopt achter

Gepubliceerd op
31 augustus 2015

In vergelijking met andere productie-industrieën loopt de tuinbouwsector achter op het gebied van gestandaardiseerde koppelingen tussen bedrijfsmanagement en operationele teeltprocessen. Volgens de geïnterviewde sectorexperts, telers, en technologieleveranciers is dit te verklaren vanuit de economische situatie en de relatief geringe bedrijfsgrootte van veel kwekers.

Intergratieoplossingen complex

Ook de voordelen ten opzichte van de nadelen en de kosten zijn niet altijd duidelijk, de implementatie van integratieoplossingen wordt als complex ervaren, en door de toenemende internationalisering van de afzetmarkt van leveranciers wordt harmoniseren en standaardiseren lastiger. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR in samenwerking met Tuinbouw Digitaal. Uitkomsten van dit onderzoek zijn samengevat in het rapport 'Van kas naar keten'.

Stimuleer samenwerking

Om de koppelingen toch mogelijk te maken, is het belangrijk niet de focus te leggen op standaardisatie op zich, maar op het belang van integratie voor een moderne bedrijfsvoering. Laat de voordelen zien door middel van concrete cases en voorbeelden en stimuleer de samenwerking binnen de keten en de schakels onderling. Ook verlaagt de drempel als er praktische hulpmiddelen en toepasbare kennis beschikbaar wordt gesteld.

Lees meer over dit onderwerp op: TuinbouwDigitaal.net