IMAGE geeft inzicht in de ontwikkeling van milieu- en duurzaamheidsproblemen die ontstaan door menselijk handelen

Nieuws

Interactieve webapplicatie IMAGE voor duurzaamheids- en milieuanalyse

Gepubliceerd op
17 juli 2014

Wageningen UR Food & Biobased Research heeft met het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een interactieve webapplicatie gebouwd voor de documentatie van het model voor duurzaamheids- en milieuanalyses IMAGE. De nieuwe website is een semantische wiki die niet alleen onderhoud en uitbreiding van IMAGE faciliteert, maar ook interactief laat zien wat het model is en kan. IMAGE geeft inzicht in de ontwikkeling van milieu- en duurzaamheidsproblemen die ontstaan door menselijke activiteiten zowel op nationaal als internationaal niveau.

Op 7 juli 2014 bracht het PBL een nieuwe versie uit, IMAGE 3.0. De interactieve website maakt onderdeel uit van deze nieuwe versie, naast vernieuwde modeldocumentatie in boekvorm.

IMAGE 3.0

IMAGE staat voor Integrated Model to Assess the Global Environment. Het bestaat uit rond 20 meer of minder nauw gekoppelde componenten die elk een deel van de problematiek beschrijven; voorbeelden zijn overstromingsrisico’s, bosbeheer en klimaatbeleid. De documentatie voor elk  component bevat een beschrijving, een overzicht van beleidskwesties en een overzicht van gebruikte variabelen en parameters.

Onderzoekers van Food & Biobased Research maakten in nauwe samenwerking met onderzoekers van het PBL een interactief geheel van de modeldocumentatie. Ze gebruikten daarvoor semantische webtechnologie en wiki-software.

Semantische wiki

Kenmerkend voor het semantische web is dat tekst wordt gemodelleerd als data. Op deze wijze kan de computer zelf verbanden leggen, omdat hij begrijpt wat een woord betekent. Tekstuele informatie wordt zo ontsloten. Daarvoor moeten wel eerst begrippen worden gedefinieerd en relaties tussen die begrippen worden vastgelegd. Food & Biobased Research implementeerde  samen met PBL een logische indeling en structuur van de informatie over IMAGE.

De nieuwe site laat zien uit welke componenten IMAGE 3.0 is opgebouwd, bijvoorbeeld nutriënten, emissies en aquatische biodiversiteit. Dat gebeurt mede met aanklikbare en dynamische elementen, zoals woordwolken van achterliggende publicaties en modelschema’s. De geïntegreerde wiki-software faciliteert versiebeheer, onderhoud en uitbreiding van het model.

Betere communicatie over modeluitkomsten

De website is bedoeld voor wetenschappers aan de ene kant, en beleidsmakers en overige geïnteresseerden aan de andere kant. “Doel is dat de modellen beter begrepen worden en de communicatie over modeluitkomsten verbetert”, vertelt prof. dr. Jan Top, senior scientist Intelligent Systems bij Wageningen UR Food & Biobased Research. “De beleidsmaker wil graag een simpel antwoord, de onderzoeker kan allerlei nuances aanbrengen in een model door bepaalde aannames te doen. Deze nieuwe manier van presenteren verkleint de afstand tussen beleidsmakers en onderzoekers. Dat gebeurt door te laten zien waar IMAGE uit bestaat, waar de verschillende modellen vandaan komen, door wie ze zijn gemaakt en welke aannames worden gedaan. We hebben van een black box een white box gemaakt.”