Nieuws

Internationaal advies aan Nederlands ministerie: pulskorvisserij heeft minder ecologische- en milieueffecten dan boomkorvisserij

Gepubliceerd op
5 juni 2018

Het International Council for the Exploration of the Sea adviseert het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat “er minder ecologische- en milieueffecten zijn bij het gebruik van pulskorvisserij dan traditionele boomkorvisserij om de maximaal toegestane vangst van tong in de Noordzee op te vangen."

In antwoord op een verzoek van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het International Council for the Exploration of the Sea (ICES) op woensdag 30 mei 2018 een advies uitgegeven.

Dit ICES advies vergelijkt de ecologische- en milieueffecten van pulskorvisserij en de traditionele boomkorvisserij om de maximaal toegestane vangst van tong (Solea solea) in de Noordzee op te vangen op vijf hoofdonderwerpen zoals geformuleerd in het verzoek van het Nederlandse ministerie, namelijk (1) de duurzame exploitatie van de doelsoort (selectiviteit op soort en grootte); (2) doel- en niet-doelsoorten die worden blootgesteld aan het vistuig maar niet achterblijven in het net (verwondingen en mortaliteit); (3) de mechanische verstoring van de zeebodem; (4) de structuur en het functioneren van het bodemecosysteem; en om (5) de impact van herhaaldelijke blootstelling van de twee type vistuigen op mariene organismen te beoordelen.

ICES adviseert dat pulskorvisserij minder ecologische- en milieueffecten heeft in vergelijking met traditionele boomkorvisserij met wekkerkettingen. Dit advies is hoofdzakelijk gebaseerd op het werk van twee ICES expert groepen: de Werkgroep betreffende Elektrische Sleepnetvisserij  (WGELECTRA) (ICES, 2018a) en de Werkgroep betreffende Ecosysteem Effecten van Visserij Activiteit (WGECO) (ICES, 2018b).

Het volledige ICES advies is te openen via deze link.

Referenties

ICES (2018a). Report of the Working Group on Electrical Trawling (WGELECTRA). 17–19 April 2018, IJmuiden, the Netherlands. ICES CM 2018/EOSG:10. 155 pp. (in het Engels)

ICES (2018b). Report of the Working Group on the Ecosystem Effects of Fishing Activities (WGECO). 12–19 April 2018, San Pedro del Pinatar, Spain. ICES CM 2018/ACOM:27. 65 pp. (in het Engels)