Internationale marktkansen voor Innovatie en Demonstratie Centra (IDC)

Nieuws

Internationale marktkansen voor Innovatie en Demonstratie Centra (IDC)

Gepubliceerd op
24 september 2015

Verschillende vertegenwoordigers binnen Greenport Westland-Oostland gaven in interviews aan dat Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) een goede ondersteunende rol kunnen vervullen voor de internationale activiteiten van het glastuinbouwcluster. Dit zou zich moeten richten op het demonstreren van (nieuwe) technologieën en methoden van werken en het uitwisselen van kennis. Dit kan het beste worden gerealiseerd door een ‘IDC’ in buitenlandse tuinbouwregio’s te vestigen. Hiermee kan men beter rekening houden met de lokale omstandigheden (klimaat), vraagstukken en het technologie- en kennisniveau.

Belangrijke aandachtspunten zijn een compleet aanbod van producten en diensten (geen thematische maar integrale benadering), goede samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en eventueel met een lokale partner (vanwege toegang tot land en netwerk), een financieel haalbaar business plan en de locatiekeuze (bij lokale partij/Nederlandse vestiging of als aparte vestiging).

De huidige IDC’s (Energie, Water, LED, Smaak, Digitaal Telen en Robotica) zijn gevestigd op de locaties van Wageningen UR Glastuinbouw, het Improvement Centre en de Demokwekerij Westland en zijn al enigszins internationaal actief door het ontvangen van buitenlandse bezoekers.

De studie is onderdeel van het project Kennis.