Nieuws

Interpretatieverschil over biologisch kippenvoer

Gepubliceerd op
22 oktober 2020

In de uitzending van televisieprogramma Zembla op 22 oktober 2020 stond een onderzoek uit 2007 centraal, naar het gezondheidseffect van biologisch kippenvoer.

In de afrondende fase van dat onderzoek ontstond een verschil in interpretatie van de onderzoeksgegevens. Nadere bestudering van de onderzoeksgegevens leidde tot het inzicht dat de sterkere immuunreactie van de biologisch gevoerde kippen ook anders verklaard kon worden, namelijk uit het feit dat het biologische voer bacterieel besmet was. Het is in de wetenschap gebruikelijk om geen stellige conclusie te trekken als een uitkomst meerdere verklaringen toelaat. Overigens is tot nu toe ook in andere Nederlandse en internationale studies niet overtuigend aangetoond dat biologische producten in een evenwichtig dieet een gezondheidsvoordeel hebben.

Het is in de wetenschap gebruikelijk om geen stellige conclusie te trekken als een uitkomst meerdere verklaringen toelaat.

Wageningen University & Research deed en doet onderzoek naar alle aspecten en vormen van landbouw – van biologische tot intensieve landbouw, van hoogtechnologische landbouw met drones en sensoren tot agro-ecologie, natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw met het oog op het ontwikkelen van een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem. Ook in ons onderwijs neemt de biologische landbouw een prominente plaats in. "Organic agriculture" is binnen de plantenwetenschappen een van de grootste masteropleidingen.

Lees hier het onderzoeksrapport uit 2007: ‘Organic, more healthy?’