News

Interview Arjen Wals in 'Van twaalf tot achttien'.

Published on
November 9, 2018

Onlangs werd Arjen Wals geïnterviewd door Frans Ottenhof (leraar biologie) over zijn visie op duurzaam onderwijs / de urgentie van het groene denken en de rol van onderwijs daarin.

Het interview is gepubliceerd in de oktober uitgave van 'Van twaalf tot achttien' (met als thema de duurzame school) en is hier te lezen.