Inundatie bestrijdt Meloidogyne chitwoodi-aaltjes

Persbericht

Inundatie bestrijdt Meloidogyne chitwoodi-aaltjes

Gepubliceerd op
17 juni 2016

Inundatie, het onder water zetten van percelen om bodemziekten en plagen te bestrijden, kan ingezet worden voor de bestrijding van Meloidogyne chitwoodi, het maïswortelknobbelaaltje. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR in samenwerking met een akkerbouwer uit de Wieringermeer en in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. Nader onderzoek moet duidelijk maken of inundatie ook internationaal erkend kan worden als maatregel om de aaltjes te bestrijden.

In 2015 zette de akkerbouwer in de Wieringermeer  een eigen perceel, dat besmet was met Meloidogyne chitwoodi, onder water. Omdat er nog weinig onderzoek gedaan is naar de effectiviteit van deze maatregel voor de bestrijding van deze schadelijke aaltjes, heeft Wageningen UR in samenwerking met de akkerbouwer via Stichting PVM (pootgoedversterkingsmaatregelen, LTO) bij Brancheorganisatie Akkerbouw een verzoek ingediend om de effectiviteit van de methode op dit perceel te onderzoeken.

Tomatenplanten

Bij het onderzoek werden ná de inundatie op grondmonsters vanuit het perceel tomatenplanten opgekweekt. Tomaat is namelijk een waardplant waar Meloidogyne chitwoodi zich heel sterk op kunnen vermeerderen. Op die manier zouden er nog aaltjes te vinden zijn wanneer slechts een heel klein deel de behandeling overleefd had.

Deze maand zijn de resultaten van de grondbemonstering beschikbaar gekomen: in de toets met tomatenplanten was er in de bodem geen enkel chitwoodi-aaltje terug te vinden.

100% sterfte

Aaltjesonderzoeker Leendert Molendijk van Wageningen UR legt uit dat aaltjes waterdieren zijn en dat ze dus niet zijn verdronken. “Het zijn de zuurstofloosheid van de grond en de producten die vrijkomen bij zuurstofloze vertering van organische stof in de grond, die de aaltjes fataal worden. Dit is de eerste keer dat na inundatie via onderzoek 100% sterfte van chitwoodi-aaltjes is vastgesteld”.

Molendijk benadrukt dat dit succes moet worden herhaald om er zeker van te zijn dat dit geen toevalstreffer is en om inundatie als werkzame bestrijding wetenschappelijk te kunnen publiceren. Er zijn nog vragen te beantwoorden om er zeker van te zijn dat inundatie altijd werkt en als maatregel tegen M. chitwoodi erkend kan worden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven dat zij het zeer op prijs zou stellen als de resultaten wetenschappelijk gepubliceerd zouden worden, zodat inundatie erkenning kan krijgen als officiële bestrijdingsmethode van M. chitwoodi.