Nieuws

Is de Jongeren Strategieraad iets voor jou?

Gepubliceerd op
12 februari 2014

Wageningen UR Glastuinbouw is op zoek naar jonge ondernemende telers om deel te nemen in de Jongeren Strategieraad. Met dit initiatief wil Wageningen UR Glastuinbouw jonge telers en jonge onderzoekers met elkaar in contact brengen om zo richting te geven aan het onderzoek.

Wageningen UR Glastuinbouw wil graag weten wat er speelt bij jonge telers om de wensen en ambities te kunnen vertalen in het onderzoek. In de Jongeren Strategieraad hebben vier jonge onderzoekers zitting en het streven is dat een twintigtal jonge ondernemende telers de raad completeert. Deelnemers aan de Jongeren Strategieraad zullen enkele keren per jaar bij elkaar komen om van gedachten te wisselen.

Namens Wageningen UR Glastuinbouw hebben zitting in de Jongeren Strategieraad:

  • Jim van Ruijven, onderzoeker Water & Biobased Economy
  • Ruud Barth, onderzoeker Computer Vision & Robotica
  • Bas Speetjens, onderzoeker Tuinbouw Technologie & Energie
  • Caroline Labrie, onderzoeker Smaak & Inhoudsstoffen

Meer informatie