Nieuws

Jaap van der Meer benoemd tot buitengewoon hoogleraar Sustainable Marine Food Production

Gepubliceerd op
1 februari 2021

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft prof. dr. Jaap van der Meer benoemd tot buitengewoon hoogleraar Sustainable Marine Food Production. De leerstoel gaat in per 1 februari en wordt financieel mogelijk gemaakt door Wageningen Marine Research.

Momenteel komt ruim één procent van ons eten uit oceanen, terwijl onze planeet voor zeventig procent is bedekt met water. In 2050 zullen 10 miljard mensen op aarde wonen. De gedachte dat we gemakkelijk meer voedsel uit zee kunnen halen om de toenemende wereldbevolking te voeden en in de eiwitbehoefte te voorzien is volgens Van der Meer 'te optimistisch'.

Draagkracht van de zee

In de nieuwe leerstoel gaat Van der Meer zich toeleggen om de draagkracht van de zee vanuit ecologisch perspectief, maar ook vanuit de kant van visserij en aquacultuur te bestuderen. 'Op land is de natuur heel erg inefficiënt', zegt ecoloog Van der Meer. 'Maar op zee is de natuur juist wel erg efficiënt, daar is dus weinig te winnen'.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Simpelweg meer vis uit de zee vangen is daarom geen optie, hooguit kiezen voor andere vis. Voor de beste optie moeten we volgens Van der Meer lager in het voedselweb zoeken: zeewier. Of algeneters zoals mosselen en oesters. Van der Meer: 'Sowieso is de circulaire gedachte uitgangspunt: visserij en zeewier- en schelpdiercultuur gebruiken uiteindelijk voedingsstoffen uit elkaars ketens en wij moeten goed kijken of dat elkaar niet gaat bijten'.

Jaap van der Meer

De leerstoel Sustainable Marine Food Production van Jaap van der Meer is ondergebracht bij de leerstoelgroep Aquacultuur en Visserij van Wageningen University & Research, die onder leiding staat van prof. Geert Wiegertjes. Het past in de ambitie van Wiegertjes om land en zee integraal te benaderen in een circulaire economie.

Als klein jongetje wilde Van der Meer (1959) veldbioloog worden, maar tijdens zijn studie Dierecologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam verschoof zijn belangstelling naar wiskundige biologie. Hij is in 1997 aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op populatiedynamiek van vogels en hun prooien.

Van der Meer heeft dertig jaar in verschillende wetenschappelijke functies gewerkt voor het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Hij heeft veel energie- en massabalansen van mariene organismen beschreven met behulp van wiskundige modellen. Denk aan vragen als: hoeveel eten dieren en wat doen ze met het opgenomen voedsel? In 2019 maakte hij de overstap naar Wageningen Marine Research en nu breidt Van der Meer zijn taken binnen de WUR verder uit met de leerstoel Sustainable Marine Food Production.