Nieuws

Jaarlijkse steekproef Nederlandse FADN: toelichting 2014 nu gepubliceerd als rapport

Gepubliceerd op
2 maart 2017

In opdracht van het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI) verzamelt Wageningen Economic Research jaarlijks de boekhoudkundige gegevens van 1.500 agrarische bedrijven. Deze data worden aangeleverd aan het Europese Farm Accountancy Data Network (FADN). Met de data kan de inkomensontwikkeling van agrarische bedrijven en de impact van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid worden geëvalueerd. De toelichting op de steekproef van boekjaar 2014 is nu gepubliceerd als rapport.

Het Nederlandse FADN richt zich op agrarische bedrijven met een Standaard Output (SO, of gestandaardiseerde omzet) van 25.000 euro of meer. In 2014 waren dat in totaal 48.509 bedrijven, die samen 99% van de nationale productiecapaciteit (gemeten in SO) omvatten. Het jaarlijkse doel van 1.500 uitgewerkte boekhoudingen  en aanlevering aan het FADN is voor boekjaar 2014 met 1.515 ruim behaald. De steekproef bevatte 73 nieuwe bedrijven.

De gemiddelde respons van ondernemers om deel te nemen aan het Bedrijveninformatienet is 16 procent. Op basis van resultaten van analyses van de representativiteit van de steekproef zijn verbeteringen doorgevoerd voor de steekproef van akkerbouw- en melkveebedrijven voor boekjaar 2015. Ook op het gebied van boomkwekerijen is verbetering mogelijk: het aantal kwekerijen per subtype kan beter corresponderen met de populatie, stelt het rapport.

Een volledig verslag van het selectieplan, de werving van deelnemers en de kwaliteitscontrole van de steekproef is te vinden in het rapport: