Nieuws

Jaarverslag 2015 Gezondheidsraad gepubliceerd

Gepubliceerd op
6 april 2016

In het jaarverslag 2015 van de Gezondheidsraad zijn interviews opgenomen met mensen die vertellen over de maatschappelijke context waarin de behoefte aan advies ontstaat en waarin adviezen ook weer ‘landen’

Prof. Dik Mevius was nauw bij het advies rond antibioticagebruik bij dieren betrokken en vertelt in een interview over de maatschappelijke context, de strekking van het advies, en het vervolg ervan. 

Antibioticagebruik bij dieren moet verder omlaag
Uit bezorgdheid over resistentieontwikkeling is de afgelopen jaren het totale veterinaire gebruik van antibiotica fors teruggedrongen. De daling is echter aan het afvlakken. Een commissie met onder anderen prof. Dik Mevius zocht naar nieuwe wegen om antibioticagebruik bij dieren verder omlaag te brengen, liefst in heel Europa.
Lees verder