Persbericht

Jacht bedreigt tropische boomsoorten

Gepubliceerd op
12 november 2014

Hoe gek het ook klinkt, in tropische bossen brengt jacht niet alleen de dieren, maar ook de bomen in gevaar. Als diersoorten die zorgen voor de verspreiding van boomzaden worden bejaagd, kan de kans op het overleven van boomsoorten tot wel tien keer kleiner worden. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers uit Nederland, de Verenigde Staten en Thailand dat vandaag is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society (Biological Sciences).

Jacht in Zuidoost-Azië een probleem

De olifant was lange tijd een nationaal symbool in Thailand. In het begin van de twintigste eeuw leefden er nog zo’n 100.000 in de Thaise bossen. Op dit moment zijn het er nog een schamele 2000. Een van de redenen van deze decimering is de jacht, meestal in de vorm van stroperij. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld tijgers, apen en civetkatten. Jacht is met name in Zuidoost-Azië een groot probleem, vanwege de hoge bevolkingsdruk.

Zonder zaadverspreiders geen bomen

“Niet alleen de dieren worden in hun voortbestaan bedreigd door deze activiteiten, ook het voortbestaan van boomsoorten staat onder druk,” zegt Pieter Zuidema van Wageningen University. “Veel zoogdieren en vogels zijn actief als zaadverspreiders van tropische bomen. Als die dieren verdwijnen of sterk in aantal afnemen, zullen zaden van boomsoorten niet meer worden verspreid en vooral onder de boom vallen. Kiemplanten die dicht op elkaar staan overleven en groeien minder goed, en dit geldt ook voor grote bomen. Op deze manier kan jacht de overlevingskansen van boompopulaties verlagen.  Die consequenties hebben wij nu voor het eerst gekwantificeerd.”

Met dieren betere overleving boomsoorten

Veldonderzoek in een beschermd bosgebied waar meer dan 10.000 zaden, kiemplanten en bomen werden gemeten en gevolgd.

De onderzoekers van de Universiteit van Florida, Wageningen University en de Thaise bosdienst deden veldonderzoek in een beschermd bosgebied waar meer dan 10.000 zaden, kiemplanten en bomen werden gemeten en gevolgd. “Er wordt hier niet gejaagd,” zegt Pieter Zuidema. “Er was dus een intacte fauna met alle zaadverspreiders van de bomen die we onderzochten.” Met behulp van geavanceerde simulatiemodellen berekenden de onderzoekers de kansen van uitsterven van de belangrijkste boomsoort in dit gebied (Miliusa horsfieldii), met en zonder zaadverspreiding. En wat bleek? Pieter Zuidema: “De uitsterfkans zonder zaadverspreiding was een factor 10 hoger dan die met zaadverspreiding. De jacht op dieren kan de overlevingskans van tropische boomsoorten dus fors verminderen.”