American Dairy Science Association Feed industry Award

Nieuws

Jan Dijkstra ontvangt American Feed Industry Association Award

Gepubliceerd op
18 juni 2015

De American Dairy Science Association heeft bekend gemaakt dat Jan Dijkstra van Wageningen University de American Feed Industry Association Award 2015 ontvangt. De prijs is een erkenning voor Dijkstra’s werk van de afgelopen tien jaar op het gebied van voeding van melkkoeien. De internationale wetenschapsorganisatie voor zuivelonderzoek ADSA reikt de prijs uit op 14 juli, op de jaarlijkse bijeenkomst van de ADSA in Orlando, Florida.

Dijkstra ontvangt de prijs voor zijn internationale voortrekkersrol op het gebied van onderzoek naar de energie- en nutriëntenopname van melkvee. Volgens de American Dairy Science Association heeft Dijkstra vooral het belang laten zien van het samenspel tussen wiskundig modelleren en experimenteel onderzoek.

Minder methaanuitstoot

Het werk van Dijkstra en collega’s heeft geleid tot efficiëntere stikstofopname en terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, en dan vooral methaan. De ontwikkelde modellen hebben, aldus de ADSA, het begrip verbeterd van verschillende processen, waaronder het vergistingsproces in de pens en de melkproductie in de uiers.

Dijkstra is als universitair hoofddocent verbonden aan de leerstoelgroep Diervoeding van Wageningen University. Hij is auteur en co-auteur van meer dan 175 wetenschappelijk artikelen in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften en co-editor van drie boeken.

American Feed Industry Association Award

De American Feed Industry Association Award is ingesteld om onderzoek naar voeding van melkvee te stimuleren. Prijswinnaars moeten minimaal tien jaar op het vakgebied actief zijn, als onderzoeker werken bij een overheidsinstelling, ziekenhuis of vergelijkbaar instituut, en in ieder geval de afgelopen vijf jaar lid zijn van de American Dairy Science Association.