Nieuws

Jan Hassink wint Award met wetenschappelijk artikel

Gepubliceerd op
12 juni 2017

Met het artikel: “Identity formation and strategy development in overlapping institutional fields” hebben Jan Hassink, John Grin en Wim Hulsink een Award gewonnen. Het artikel, dat geplaatst is in Journal of Organizational Change Management, is door het editorial team van het tijdschrift geselecteerd als “the Outstanding Paper in the 2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence”.

Een samenvatting van het artikel


Zorglandbouw is een ondergewaardeerd voorbeeld van agrarische diversificatie. In hun proces van diversificatie zijn zorgboeren nieuwkomers in de gezondheidssector. Ze worden geconfronteerd met hoge toetredingsdrempels en het ontbreekt hen aan de vaardigheden die nodig zijn om te bouwen aan een solide en legitieme aanwezigheid in het nieuwe zorgdomein. In dit artikel onderzoeken we de ontwikkeling van twee verschillende typen van regionale organisaties van zorgboeren die beiden een AWBZ erkenning kregen en zo door hun contracten met zorgkantoren voor de deelnemende zorgboeren de financiering voor de zorgdiensten op de boerderij konden verzorgen. We vergelijken hoe twee verschillende strategieën zich ontvouwen bij het realiseren van regionale organisaties van zorgboeren en hoe deze zich vertalen in ondernemerschap, identiteit en legitimiteit van de organisatie en wat dit betekent voor de toegang tot budgetten uit de zorgsector.

Bij het eerste voorbeeld nam een ondernemer het initiatief voor de regionale organisatie en nodigde boeren uit aan te haken. De insteek was dat de organisatie zoveel mogelijk voor de boeren zou regelen. Hij was heel succesvol bij het tot stand brengen van contracten met het zorgkantoor en gemeenten en het ontwikkelen van legitimiteit in de zorgsector. De organisatie werd gezien als innovatief en als betrouwbaar. Dit kwam door het ondernemende gedrag waarbij de initiatiefnemer steeds nieuwe kansen zag en benutte om de organisatie verder uit te breiden en nieuwe diensten te ontwikkelen waar behoefte aan bestond. Belangrijk was verder dat er professionele medewerkers werden aangetrokken die de procedures en taal van de zorgsector goed kennen en de focus op de cliënten in plaats van de boeren.

De andere regionale organisatie had een moeizamer start. De organisatie ontstond uit een samenwerking van al bestaande zorgboerderijen. De filosofie was hier dat de zorgboeren zoveel mogelijk zelf zouden regelen. Knelpunten in de beginfase bij deze coöperatieve organisatie waren gebrek aan ondernemerschap (zorgboeren waren met name met hun eigen bedrijf bezig) en te weinig kennis binnen de organisatie van procedures in de zorgsector. Nadat een paar leden er de schouders onderzetten ging het beter lopen en ontstond er een meer professionele organisatie. Ondernemend gedrag, het strategisch verbinden van de landbouw- en de zorgsector en het ontwikkelen van innovatieve en institutionele legitimiteit bleken cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van regionale organisaties van zorgboeren.