Persbericht

Jan Meiling nieuwe directeur StartLife

Gepubliceerd op
5 februari 2015

Per 1 februari is drs. Jan Meiling aangetreden als nieuwe directeur van StartLife. StartLife, een initiatief van Wageningen UR en ontwikkelingsmaatschappij richt zich op hulp aan en begeleiding van startende ondernemers in Food Valley. Meiling volgt dr. Gitte Schöber op, die binnen StartLife zich bezig gaat houden met het Center of Entrepeneurship, dé plek voor studenten, docenten, onderzoekers en ondernemers voor onderwijs rond ondernemerschap.

Jan Meiling, tot voor kort adjunct-directeur van StartLife, heeft grote kennis op het gebied van innovatiemanagement en valorisatie van kennis, alsmede rond kennisoverdracht aan startende bedrijven. Met bestuur en partners in de Stichting StartLife gaat hij vorm geven aan de nationale ambitie van StartLife om hét landelijke loket te worden voor startende ondernemers in food, agro, biobased en environment. In de komende jaren wil StartLife zich vooral gaan richten op de samenwerking met de nationale en regionale topsectoren en centers of expertise van hogescholen.

StartLife is een initiatief van Wageningen UR en Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, uitgevoerd in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Food Valley. Sinds 2010 behoort StartLife tot een van de leidende initiatieven voor startersondersteuning in Nederland en vormt een van de speerpunten voor de implementatie van het innovatie en ondernemerschapsbeleid van de provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken voor de Regionale en Landelijke Topsectoren  Agrofood, Tuinbouw en Biobased.

In totaal heeft StartLife in de afgelopen jaren 120 Start-ups uit de startblokken geholpen en zijn er meer dan 80 events en trainingen gegeven in het kader van het ondernemerschapsonderwijs. Daarnaast is sinds twee maanden de studentincubator van Wageningen Campus geopend.