Nieuws

Jean-Paul Vincken benoemd tot hoogleraar Levensmiddelenchemie als opvolger van Harry Gruppen

Gepubliceerd op
14 maart 2019

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr. Jean-Paul Vincken benoemd tot hoogleraar Levensmiddelenchemie. Hij is de opvolger van prof. Harry Gruppen, die wegens ziekte zijn werkzaamheden als leerstoelhouder moest neerleggen. De benoeming geldt per 1 maart 2019.

Prof.dr.ir. J.-P. (Jean-Paul) Vincken (Weert, 1962) studeerde Levensmiddelentechnologie in Wageningen en studeerde er in 1988 af. Hij promoveerde in 1996 bij Levensmiddelenchemie bij prof. Fons Voragen en dr. Gerrit Beldman. Hij bekleedde diverse postdoc-posities, waaronder bij Plantenveredeling in Wageningen, waar hij werkte aan genetische modificatie van zetmeelbiosynthese, door gebruik te maken van ‘zetmeelmagneten’, en celwandpolysacharide biosynthese.

Vanaf 2006 was Jean-Paul Vincken universitair (hoofd)docent in fytochemicaliën bij de leerstoelgroep Levensmiddelenchemie. Naast analyse en zuivering van deze moleculen, concentreerde zijn onderzoek zich op het in kaart brengen van hun eigenschappen: bioactiviteit (zoals binding aan oestrogeen receptor), smaak (waaronder bitterheid), kleur (zoals enzymatische bruinkleuring), antimicrobiële activiteit, en reactiviteit.

Een belangrijk element in zijn onderzoek is receptor-ligand interacties, en het voorspellen van (antimicrobiële) activiteit aan de hand van computational tools. Een andere pijler van zijn onderzoek is het beter begrijpen van redoxreacties in bijvoorbeeld het maken van zwarte thee en het verhinderen van ongewenste verkleuring in levensmiddelen. In zijn onderzoek werkt hij veelvuldig samen met het bedrijfsleven. Met veel enthousiasme heeft hij fytochemicaliën stevig ingebed in het onderwijs van de leerstoelgroep, waarbij hij in toenemende mate gebruikmaakt digitale leermaterialen, ook in laboratoriumonderwijs.

JP Vincken

Vanaf maart 2019 geeft prof. Vincken leiding aan de leerstoelgroep Levensmiddelenchemie van Wageningen University & Research. In zijn onderzoek zal hij inzetten op het verder toepassen van computational tools in het voorspellen van moleculaire eigenschappen van fytochemicaliën en andere molecuulklassen waaraan de leerstoelgroep werkt. Verder wil hij redoxreacties steviger verankeren in het onderzoekspalet van de leerstoelgroep, omdat begrip hiervan te kort schiet, ondanks het feit dat deze reacties vaak ten grondslag liggen aan de kwaliteit van ons voedsel en biomassaconversie. Naast wetenschappelijk onderzoek zal prof. Vincken zich sterk maken om het nieuwe onderzoek in het onderwijs te integreren, waarbij hij de student wil uitdagen met activerende digitale leermaterialen. De diverse samenwerkingen op nationaal en internationaal niveau wil hij verder uitdiepen.