Persbericht

Jessica Duncan Wageningse Teacher of the Year 2017

Gepubliceerd op
6 april 2017

De Wageningse Teacher of the Year Award 2017 is toegekend aan dr. Jessica Duncan, universitair docent aan Wageningen University & Research. De unanieme jury waardeert haar betrokkenheid bij studenten, de duidelijke link tussen onderzoek en onderwijs en haar innovatieve onderwijsmethoden. Andere genomineerden voor de Award waren Frits Claassen, Gert Peek, Marleen Buizer, John Beijer en Henry van den Brand. Alle genomineerden ontvangen een bedrag van 2500 euro. De Award-winnaar bovendien het beeldje ‘de Leermeester’. De uitreikingsceremonie vond plaats op 6 april.

Jessica Duncan is een relatief nieuw gezicht bij Wageningen University & Research. Zij verzorgt drie jaar onderwijs bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie, coördineert drie vakken en doceert in een aantal andere. Ze heeft een achtergrond in de ongebruikelijke combinatie van food policy en food culture. Hoewel sterk geïnteresseerd in het vak heeft zij veel plezier in het doceren, oordeelt de jury op basis van de moeite die de docente steekt in het gebruik van verschillende onderwijsmethodes om studenten te bereiken. Zo vindt Jessica Duncan dat evaluatie niet alleen van docent naar student moet gaan, maar ook de andere kant op. Duncan waarborgt dit door een evaluatiemoment in de tweede week van haar vak te introduceren. Bij haar studenten is ze dan ook actief betrokken en zij ondersteunt hen in het overwinnen van de obstakels als toekomstig onderzoeker. De studenten neemt ze mee naar conferenties, doen mee aan veldwerk of zijn co-auteurs bij een artikel. “Iemand die zoveel energie in studenten steekt en bijdraagt aan ontwikkelingen in zowel onderzoek als onderwijs, verdient deze award met volle overtuiging,” schrijft de jury in haar judicium.

Genomineerde docenten

De shortlist met genomineerde kandidaten die half maart werd gepresenteerd was een combinatie van oude bekenden en nieuwe gezichten. Marleen Buizer, John Beijer en Henry van den Brand werden, net als Jessica Duncan, voor het eerst genomineerd. Twee genomineerden ontvingen eerder de Award: Gert Peek (2000 en 2011) en Frits Claassen (2012).

Het zijn de studenten die bepalen wie de Teacher of the Year is. Alle tweedejaars en oudere studenten kunnen stemmen op de 250 beste docenten die geselecteerd zijn op vakevaluaties. Meer dan 26% van de studenten bracht een stem uit. Het aantal stemmen gecorrigeerd met het aantal vakaanmeldingen, leverde een longlist van 16 docenten op. De studentenjury, met voorzitter Jaap Kerr, interviewde deze docenten en stelde aan de hand daarvan en de input van studenten een shortlist op. De studenten spraken met de kandidaten over hun persoonlijke visie op onderwijzen, excellent onderwijs en het enthousiasmeren van studenten.

De Teacher of the Year Award is een initiatief van het Universiteitsfonds Wageningen. De prijs is bedoeld om kwalitatief hoog onderwijs aan Wageningen University & Research te stimuleren. Het bedrag dat de winnende docent en de genomineerden ontvangen, is bedoeld om in te zetten voor onderwijsdoelen. De winnaar ontvangt tevens een replica van het beeld ‘De Leermeester’ van Jan Praet, waarvan het origineel voor de Leeuwenborch staat.

De genomineerden, de studentenjury en Arthur Mol
De genomineerden, de studentenjury en Arthur Mol