Nieuws

Journalisten beschrijven de redding van WUR

Gepubliceerd op
20 december 2017

Met dalende studentenaantallen was het einde van de Landbouwuniversiteit nabij. De fusie met Dienst Landbouwonderzoek in 1997 bleek de redding. Martijn de Groot en Joost van Kasteren schreven een boek over de afgelopen 25 jaar van WUR, waarin de fusie centraal staat.

Landbouw was in de jaren negentig verre van populair en de Landbouwuniversiteit had te lijden onder dalende studentenaantallen. In Metamorfose beschrijven Joost van Kasteren en Martijn de Groot hoe WUR herrees uit het slop.

Anders dan de drie boeken over de eerste 75 jaar van WUR, heeft Metamorfose een journalistieke invalshoek. Waar de eerste drie boeken geschreven werd door archieven door te spitten, deden De Groot en Van Kasteren tientallen interviews. 'Het doel was om een goed leesbaar en verhalend boek te schrijven’, legt De Groot uit. ’Daarom hebben we een aantal onderwerpen uitgekozen en die op een journalistieke manier aangevlogen.’

Bekend met WUR

WUR is voor beide schrijvers bekend terrein. De Groot studeerde Voorlichtingskunde en Van Kasteren deed Moleculaire Wetenschappen. Beiden werden journalist met een focus op landbouw. Ondanks hun achtergrond in Wageningen, was het een verrassing toen ze gevraagd werden het boek te schrijven. ‘Hoewel ik in mijn studententijd voor Belhamel schreef, een verre voorloper van Resource , heb ik weinig voor WUR geschreven’, zegt Van Kasteren.

Drie metamorfoses

In Metamorfose schetsen de auteurs een beeld van de enorme ontwikkeling die WUR doormaakte van verdwijnende Landbouwuniversiteit tot de almaar groeiende en internationaal gerenommeerde WUR van nu. Maar de titel van het boek slaat volgens De Groot niet alleen op de fusie tussen de Landbouwuniversiteit en DLO. ‘De universiteit heeft haar blikveld enorm verruimd’, legt hij uit. ‘Van oudsher was WUR één op één verbonden aan de landbouwsector en onderzoek was sterk gericht op productiviteitsverhoging en schaalvergroting. Inmiddels heeft WUR meer oog voor wat er in de samenleving speelt, zoals voedingsonderzoek. De derde metamorfose is de verandering van verzameling gebouwtjes verspreid over Wageningen naar een fantastisch mooie concentratie van onderzoeksactiviteiten op een supermoderne campus waar iedereen elkaar tegenkomt.’

Inmiddels is alle tekst geschreven en liggen de hoofdstukken bij de vormgever. Op 15 maart wordt het boek gepresenteerd, maar Metamorfose is nu al te bestellen tegen een gereduceerd tarief.