Nieuws

KWIN-AGV 2015 is verschenen

Gepubliceerd op
15 juni 2015

De 29e editie van de Kwantitatieve Informatie voor de Akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt (KWIN-AGV) is uitgekomen.
Het is een ideaal hulpmiddel en naslagwerk voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen, het bepalen van de financieringsbehoefte, de vaststelling van normen en het maken van modelberekeningen, het vaststellen van (schade-) vergoedingen, enz.

In de KWIN-AGV vindt u voor een groot aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen actuele saldoberekeningen voor zowel de gangbare als de biologische praktijk. Per gewas zijn de bruto geldopbrengst, toegerekende kosten en arbeidsbehoefte weergegeven. Naast deze saldoberekeningen zijn ook vaste kostenposten zoals grond, gebouwen, trekkers en werktuigen, arbeidskosten en loonwerkkosten in de KWIN-AGV opgenomen.

De KWIN-AGV is samengesteld op basis van de meest recente informatie van teelt- en economische experts van Wageningen uR, DLV-adviseurs, diverse leveranciers, instellingen en ketenpartijen.

KWIN-AGV 2015 bestellen

Boek

U kunt de KWIN-AGV 2015 als boek bestellen door overmaking van € 140 per exemplaar op bankrekeningnr. NL45 RABO 0367 0173 69 t.n.v. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Publicatieverkoop Lelystad. Vermeld op uw betaalopdracht PPO-publicatienummer 643, het gewenste aantal exemplaren en uw volledige adres.

Bestellen via: E: receptieagv.ppo@wur.nl, T: 0320-291111

Digitaal

U kunt KWIN-AGV 2015 ook digitaal raadplegen. Hiervoor moet u een account aanmaken op Akkerweb via onderstaande link. Vervolgens kunt u de app KWIN-AGV 2015 toevoegen. De kosten bedragen € 140 per account.

Voor grotere organisaties met meerdere KWIN-gebruikers is het mogelijk om KWIN-AGV 2015 op intranet te plaatsen.

Wilt u zowel een boek als een digitale versie? Dan dient u voor beide versies te betalen.