Nieuws

KWIN Veehouderij 2016-2017 verschenen

Gepubliceerd op
29 augustus 2016

KWIN Veehouderij bevat statistische prijsinformatie over veehouderijbedrijven en normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen. Met dit naslagwerk komt u altijd beslagen ten ijs.

KWIN.jpg

Kwantitatieve Informatie Veehouderij leent zich voor verschillende doeleinden, zowel terug- als vooruitkijkend. De prijsstatistieken geven informatie over de prijsniveaus van de afgelopen jaren. De normen geven inzicht in de hoogte van toekomstige prijzen en technische kengetallen op middellange termijn. Dit naslagwerk vormt een unieke informatiebron met veelal vergaande detaillering voor de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

Saldoberekeningen en KWIN 2.0

Voor alle sectoren is een saldoberekening weergegeven in KWIN-Veehouderij. Met de rekentool KWIN 2.0 maakt u zelf eenvoudig saldo- en kostprijsberekeningen op uw tablet of computer. Gewoon aan de keukentafel of op de bank.

Nieuwe tool is de saldoberekening voor melkgeiten.

Door uitgangspunten als prijzen voor voer, melk, vlees, eieren, aankoop dieren en technische kengetallen in te vullen, kunt u naast het KWIN-saldo een bedrijfsspecifiek saldo of kostprijs berekenen. Hiermee krijgt u zelf meer inzicht in uw situatie en staat u sterker als u overlegt met uw klant, adviseur of financier. Op www.kwin.nl vindt u een demonstratie van de mogelijkheden van deze rekentool: demonstratie Rekentool KWIN-V.

Boek bestellen of digitaal abonnement

KWIN-Veehouderij 2016-2017 is te bestellen via www.kwin.nl. U kunt kiezen voor een hard copy (eenmalig) of een digitale versie (abonnement) die via een internetverbinding bereikbaar is. U kunt zich ook abonneren op de rekentool KWIN 2.0.