Nieuws

Kaart grondwaterdynamiek komt ook in de BRO

Gepubliceerd op
7 januari 2020

De Basisregistratie Ondergrond wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt
in 4 tranches. Onlangs is besloten dat de kaart grondwaterdynamiek onderdeel wordt van tranche 4.

Dat betekent dat op 1 januari 2022 de kaart grondwaterdynamiek volgens de BRO gestandaardiseerd, gevalideerd en beschikbaar is. De kaart grondwaterdynamiek laat de grondwaterstanden door het jaar heen zien, het bevat onder meer de GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand). Deze informatie is een belangrijke basis voor allerlei toepassingen zoals het in beeld krijgen van droogtegevoelige locaties waarmee schade voor gewassen of natuur kan worden verklaard of voorkomen, maar ook voor bijvoorbeeld het bepalen van uitspoelingsgevoeligheid. Vanaf 1997 brengt Wageningen Environmental Research de grondwaterdynamiek (Gd) in kaart en actualiseert deze informatie. We zijn nu aan de slag in de provincie Friesland. Deze zomer heeft de zomeropname van de grondwaterstanden plaatsgevonden. Begin 2020 hopen we de winterstand, als het niet te droog is, op te nemen. Op basis van deze gerichte opnamen en aanvullende informatie van de provincie Friesland wordt de kaart grondwaterdynamiek voor de provincie Friesland volgend jaar aangepast.