Nieuws

Kamer wil groen onderwijs overhevelen naar onderwijsministerie 

Gepubliceerd op
18 november 2015

De Tweede Kamer heeft in meerderheid een motie gesteund waarin het kabinet wordt opgeroepen de verantwoordelijkheid en financiering van het groene onderwijs onder te brengen bij het ministerie van OCW. De Raad van Bestuur van Wageningen UR is teleurgesteld over de uitkomst van de stemming.

Het model van samenwerking tussen een brede kennisinstelling, een inhoudelijk ministerie en het maatschappelijk veld heeft vele grote successen gebracht voor de Nederlandse agrofood en de Nederlandse samenleving. Deze gouden driehoek trekt internationaal de aandacht en in tal van landen poogt men navolging te geven aan wat wordt gezien als een schoolvoorbeeld van het stimuleren van innovatieve slagkracht in een samenleving en sector. 

Het administratieve vraagstuk van de onder-financiering van Wageningen University door de tweeprocents-aftopping wordt nu aangegrepen om een inhoudelijk succesvol concept te ontmantelen. De Raad van Bestuur blijft van mening over sterke argumenten te beschikken voor handhaving van het huidige model.

De Raad van Bestuur hoopt dat het kabinet de motie naast zich neerlegt en rekent op de steun van minister-president Rutte die zich in het verleden een krachtig voorstander betoonde van de succesformule.