Nieuws

Kan een dipstick Erwinia bij Hyacint onderscheiden?

Gepubliceerd op
4 april 2014

Het gewas hyacint heeft te maken met enkele grote uitdagingen om de kwaliteit en daarmee de marktpositie van hyacinten op peil te houden. Zo ontstaat er in de sector jaarlijks veel schade door Erwinia (bacterie), waardoor de bollen verrotten. Vandaar dat het bestuur van de KAVB productgroep Hyacint een extra impuls wil geven aan onderzoek om de problemen met Erwinia te verminderen. IDC Bollen & Vaste planten gaat onderzoeken of een dipstick een oplossing biedt.

Dipstick voor Erwinia

Binnen deze Business case van het IDC Bollen & Vaste planten willen we kijken of het mogelijk is een dipstick (soort zwangerschapstest) te ontwikkelen die betrouwbaar, snel en goedkoop aangeeft met welke Erwinia de ondernemer (telers, broeiers én handel) te maken heeft.

De hyacintensector heeft te maken met twee types Erwinia (agressief snot en witsnot) die qua bestrijding en omvang van schade verschillen. Visueel is het onderscheid veelal niet te maken. Voor een goed onderscheid tussen beide types is nu een tijdrovende en dure laboratoriumtest noodzakelijk. Binnen deze business case van het IDC Bollen & Vaste planten willen we kijken of het mogelijk is een dipstick (soort zwangerschapstest) te ontwikkelen die betrouwbaar, snel en goedkoop aangeeft met welke Erwinia de ondernemer (telers, broeiers én handel) te maken heeft.

Vervolgens kan de ondernemer de juiste maatregelen nemen om de aantasting en daarmee de schade te voorkomen of te beperken. De uitslag voorkomt dat risicopartijen bijvoorbeeld de droogverkoop in gaan en bij de handel, winkel en consument terechtkomen en daar mogelijk voor veel schade zorgen.