Nieuws

Kans op duurzaam blijven bewegen groter in het groen

Gepubliceerd op
24 november 2017

Mensen met overgewicht die in een groene of landschappelijk aantrekkelijke omgeving wonen slagen er na een leefstijlinterventie vaker in om hun nieuwe beweegniveau vast te houden.

In een studie van Wageningen University & Research en Maastricht University is gekeken of groen in de woonomgeving een rol speelt bij het volhouden van het gerealiseerde beweegniveau op het eind van een leefstijlinterventie, in ieder geval tot een jaar na afloop.

De betreffende interventie is de BeweegKuur. De Beweegkuur heeft tot doel mensen met een (zeer) hoog gewicht te begeleiden naar een gezondere leefstijl. De kuur streeft naar een structurele verbetering van zowel het eet- als het beweeggedrag. Voor wat betreft het beweegdeel is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomgeving.

Lees het hele artikel op Nature Today.

Rapport

Voor meer informatie, lees het rapport "Blijven Bewegen na de BeweegKuur"