Nieuws

Kansen Biobased economy in Noord-Nederland verzilveren

Gepubliceerd op
19 oktober 2015

Om de regionale economie te versterken worden in Noord-Nederland allerlei initiatieven genomen om producten, diensten en ketens te vergroenen. Biomassa is daarbij steeds de voornaamste grondstof. Dit speelt in het bijzonder in de chemische industrie rondom Delfzijl en Emmen en ook in de agri & food sector die van belang is voor het inwinnen van bestanddelen uit bestaande biomassastromen. In enkele gevallen zullen er zelfs speciaal geteelde gewassen geteeld worden. Biobased Economy is in de Veenkoloniën dan ook een strategische ontwikkelingsrichting voor de landbouw.

Welke biobased ontwikkelingssporen zijn kansrijk voor de regio? Onderzoek wijst uit dat het in Noord-Nederland mogelijk is om biobased economy te ontwikkelen op basis van koolhydraten voor chemie, polyesters en andere bio-plastics, nieuwe chemie (zoals bio-cokes, propleenglycol en syngas), bio-composieten en eiwitten voor de veehouderij. Overheden en bedrijfsleven zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van de regionale biobased visie. Nu komt het aan op het realiseren van de geschetste ontwikkelingskansen. Dat zal nog een hele opgave zijn, want de biobased economy staat nog maar aan het begin en de transitie kan decennia in beslag nemen.

In onderstaand artikel geven Alterra-onderzoekers Alwin Gerritsen, Remco Kranendonk en Marcel Pleijte aan langs welke weg deze kansen gerealiseerd kunnen worden in en samenspel van innovatieve en behoudende krachten. ‘Cluster management’ is hierbij belangrijk. Daarbij gaat het om het gericht versterken van de relaties tussen bedrijven onderling en met overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, kapitaalverstrekkers, andere clusters en mondiale netwerken.

Download: