Nieuws

Kansen benutten voor toepassingen van microalgen in landbouwgewassen

Gepubliceerd op
25 maart 2016

Er zijn interessante kansen voor de toepassing van microalgen producten in landbouwgewassen. Dit geldt voor gewasbescherming, bemesting, bodemverbetering en plantstimulatie of een combinatie daarvan. De mogelijkheden zouden verder verkend en benut moeten worden concluderen onderzoekers van Wageningen UR.

Op basis van een internationaal literatuuronderzoek zien onderzoekers Rommie van der Weide en Joanneke Spruijt van Wageningen UR interessante kansen voor toepassing van microalgen producten in landbouwgewassen. In hun rapport worden zowel groene algen als cyanobacteriën gedefinieerd als microalgen.

Gewasbescherming, bemesting, bodemverbetering en plantstimulatie

Stoffen uit microalgen (met name uit cyanobacteriën) blijken in diverse onderzoeken uit de literatuur een goede bestrijding te geven van verschillende schimmels en aaltjes die in landbouwgewassen schade aanrichten. 

Naast rijst blijkt er met gebruik van cyanobacteriën ook in bonen, tarwe en maïs bespaard te kunnen worden op de minerale stikstofgift en is er soms ook meer opbrengst los van de bemestingseffecten. 

Microalgen als bodemverbeteraar

Microalgen worden, behalve als biologische meststof, ook als bodemverbeteraar toegepast. Ze kunnen de biologische activiteit in de bodem verhogen en een toename van bodemkoolstof, bodemstikstof, essentiële micro-elementen, bacteriën en slijmerige stoffen geven. Hierdoor kunnen zij de bodemvochtigheid behouden, erosie tegengaan, probleemgronden als zoute, zure of woestijngronden vruchtbaarder maken en fysisch verslechterde bodems verbeteren. Er is onderzoek gerapporteerd waarin positieve smaakeffecten bij het geoogste product werden gevonden na gebruik van algen als meststof.

Meer groei, meer weerstand

Verschillende microalgensoorten produceren groeibevorderende stoffen als auxinen, aminozuren, vitaminen en gibberellinen. Uit de vele onderzoeksresultaten blijken positieve effecten van diverse extracten van vooral cyanobacteriën op kieming, blad- en/of stengelgroei, bloei en/of vruchtvorming van landbouwgewassen. Deze positieve effecten op de plantengroei hangen vaak ook nauw samen met de stikstoflevering door cyanobacteriën en de bodem verbeterende eigenschappen. Microalgen kunnen ook bijdragen aan de groeikracht van planten door de weerstand tegen biotische en abiotische stress te vergroten. De waargenomen effecten van microalgen tegen verschillende ziekten en plagen kunnen (mede) veroorzaakt worden door weerstandsverhoging door microalgen bij planten.

De meerwaarde van algentoepassingen zou vooral in de combinatie van deze effecten kunnen liggen.

Meer investering in onderzoek nodig

Algenvijver bij ACRRES

Om de kansen met microalgen te benutten zou er verder geïnvesteerd moeten worden in onderzoek. Het zou duidelijk moeten worden welke werkzame stoffen uit microalgen of welke algenpreparaten andere organismen bestrijden, in welke formulering en met welke dosering. De bestrijdende, bemestende, bodem verbeterende, plantweerstand verhogende en milieueffecten van algentoepassingen zouden vergeleken moeten worden met conventionele methoden.

Uitnodiging voor samenwerking

Onderzoeker Rommie van der Weide heeft samen met haar collega’s binnen ACRRES, het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen van Wageningen UR in Lelystad, goede ervaringen opgedaan met de kweek van algen op waterige reststromen en ziet meerdere mogelijkheden om deze reststromen op te waarderen voor toepassing in de landbouw. Zij nodigt geïnteresseerde bedrijven of organisaties uit om contact met haar op te nemen om de mogelijkheden verder te verkennen en te benutten.