Nieuws

Kansen voor bedekte teelt van groenten in Ghana

Gepubliceerd op
1 juli 2014

De groentesector in het West-Afrikaanse land Ghana wil duurzamer en internationaal meer concurrerend worden. Het land kent bijvoorbeeld een groot tekort aan tomaten, die in grote hoeveelheden vanuit omringende landen worden ingevoerd. Het DGIS-gefinancierde GhanaVeg project, waaraan Wageningen UR Glastuinbouw en andere Wageninge UR-onderdelen deelnemen, wil de productiviteit verbeteren en marktkansen creëren voor het Nederlandse en Ghanese bedrijfsleven.

Samen met Centre for Development Innovation van Wageningen UR (CDI) heeft er een ‘Quick scan’ van de bedekte teeltsector plaatsgevonden. Tuinders, leveranciers, handelaren, onderzoekers en overheidsdienaren in diverse regio’s van het land zijn bezocht.

Naast het vochtige zuiden kent het land een veel droger klimaat in het noorden. In al deze gebieden is op zich bedekte teelt mogelijk (wat enkele tuinders ook aantonen), mits een aantal beperkingen worden weggenomen. 

Bedekte teelt in Ghana nog erg bescheiden

De bedekte teelt in Ghana is nu nog erg bescheiden en het aantal leveranciers van hardware is beperkt. Het areaal is klein, en de niveaus van technologie, logistiek en kennis liggen laag. Koelfaciliteiten zijn afwezig. Tijdens het droge seizoen is op veel locaties water een probleem. Gewasbescherming is zo goed als volledig chemisch maar niet overal effectief. 

Kapitaalintensieve teelt

Het positieve is dat de prijzen van veel (vrucht)groenten relatief hoog liggen zodat een meer kapitaalintensieve teelt zal renderen. Er liggen commerciële kansen voor leveranciers van bijvoorbeeld zaaizaad, gewasbeschermingsmiddelen, kasconstructies en –installaties, en logistieke systemen. Daarnaast moet er zwaar worden geïnvesteerd in training en teeltbegeleiding, en moet de organisatie van de tuinbouwsector worden versterkt om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die er liggen.