De delta in Zeeland

Nieuws

Kansen voor de regionale bio-economie benutten

Gepubliceerd op
19 juni 2014

Europese economen gaan een toolkit ontwikkelen om regio’s te ondersteunen bij het stimuleren van hun bio-economie. De toolkit moet een lijst met factoren bevatten waarmee beleidsmakers en regionale stakeholders kunnen bepalen welke plannen levensvatbaar zijn en zorgt voor een overzicht van succesvolle regio’s.

Onder de naam BERST (BioEconomy Regional Strategy Toolkit) werken acht kennisinstellingen en zeven regionale organisaties uit de EU samen in dit project. Myrna van Leeuwen van LEI Wageningen UR is trekker van het project dat in december 2013 van start ging. Van Leeuwen: ‘We staan nu nog aan het begin. Wat we uiteindelijk willen opleveren is een product waarmee regio’s kunnen bepalen op welke manier ze het best aan de slag kunnen gaan, en of er wel of geen kansen liggen op het gebied van de bio-economie.’

Indicatoren voor kansrijke Biobased Economy

Naast LEI Wageningen UR zijn ook de Wageningse onderzoeksinstituten Alterra en Food & Biobased Research betrokken bij BERST. Remco Kranendonk van Alterra zet een regionaal netwerk op en analyseert regionale netwerken binnen succesvolle regio’s.

De onderzoekers en regionale stakeholders werken nu aan een lijst met indicatoren die samen de kansen van investeringen in een bio-economie bepalen. Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid van voldoende biomassa, een goede logistiek, kennisinstellingen en, zeker niet onbelangrijk, vraag naar biomassa door bijvoorbeeld de chemische- of auto-industrie.

Maar wanneer zijn de omstandigheden goed genoeg? Van Leeuwen: ‘Om dat te bepalen gaan we ook een lijst opstellen van good practices, zodat regio’s zich kunnen spiegelen aan de best presterende concurrenten. Als je weet hoe zij het doen en welke bronnen zij tot hun beschikking hebben, heb je een benchmark om de kansen van je eigen regio in te schatten.’

Biobased Delta Regio als voorbeeld

Het overzicht moet ook de middelen bevatten die regionale overheden succesvol hebben gebruikt om de bio-economie aan te jagen.

Van Leeuwen verwacht dat de Nederlandse Biobased Delta regio tot de lijst met good practices kan gaan horen. De Biobased Delta (Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant) profiteert van de nabijheid van twee grote havens met bijbehorende chemische industrie en de aanwezigheid van biomassa. Van Leeuwen: ‘Ik merk dat dat initiatief indruk maakt bij mijn Europese collega’s.’ BERST wordt gefinancierd uit het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie.

Meer informatie