Nieuws

Kansen voor het Nederlandse veehouderijcluster in Japan

Gepubliceerd op
14 december 2016

Voor het Nederlandse veehouderijcluster liggen er kansen in export van hoogwaardige en gespecialiseerde producten naar Japan. De toeleveringssector kan technologisch hooggespecialiseerde machines leveren, de fokkerij hoogwaardig dierlijk uitgangsmateriaal en de veevoerindustrie kan veevoederpreparaten toevoeren. Ook voor exclusieve en gedifferentieerde zuivel- en vleesproducten is ruimte, gezien de lage Japanse zelfvoorzieningsgraad, toenemende consumptie van Westerse producten en de hoge productiekosten in Japan. Nederlandse kennis en technologie kunnen het Japanse streven naar professionalisering en modernisering van de sector ondersteunen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Kritische Japanse importeurs

Japanse importeurs zijn zeer kritisch: alle inkomende producten moeten volledig voldoen aan hun specificaties, kwaliteitseisen en administratieve procedures. De huidige voorwaarden waaronder bilaterale handel tussen de EU en Japan plaatsvindt, zijn zeer gedetailleerd en product specifiek. Momenteel onderhandelt de EU met Japan over een Free Trade Agreement. Een FTA kan tegenwicht bieden aan het Trans-Pacific Partnership door het creĆ«ren van een gelijk speelveld. Op het moment van afsluiten van dit rapport was het onzeker of de VS het TPP-verdrag zal goedkeuren. Investeerders en producenten moeten markttoegang in ruime zin opvatten. Markttoegang betekent in dit geval meer dan internationale handelsvoorwaarden. Toegang vergt langjarige investeringen in handelsrelaties met Japanse afnemers op basis van wederzijds vertrouwen. Indien die opgebouwd zijn en exclusieve producten worden geleverd, is de Japanse afnemer loyaal.

Professionalisering en schaalvergroting

De Japanse landbouw heeft als uitdaging professionalisering en schaalvergroting. Veel huidige bedrijven hebben een lage productiviteit en de uittocht van de vergrijsde agrarische bevolking is groot. De landbouw moet door professionalisering een aantrekkelijk werkomgeving zijn, de productie verhogen en de kosten verlagen. De overheid stimuleert professionalisering en heeft als doelstelling de zelfvoorziening in agrarische producten te verhogen.