Nieuws

Kansen voor meer groente en fruit in zorginstellingen

Gepubliceerd op
28 februari 2017

Er zijn kansen voor meer groente- en fruitconsumptie in zorginstellingen. De uitstraling van groenten en fruit op het bord versterkt de eetlust, terwijl juist een gebrek aan eetlust een belangrijke belemmering is om te eten. Ook leidt de aanwezigheid van groente ertoe dat cliënten de maaltijd lekkerder vinden en dat de maaltijd ‘er mooier uitziet’. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van
Greenport Noord-Holland Noord, deelnemende leveranciers van biologische groenten en fruit en zorginstellingen.

Om de kansen voor meer consumptie te benutten moet rekening worden gehouden met specifieke kenmerken bij deze groep consumenten. De consumptie van (meer) groente en fruit wordt beperkt door een algeheel gebrek aan eetlust, kauw- en slikproblemen. Dit vraagt het op maat aanbieden van groenten en fruit (geschild, gesneden). Dit is ook het meest effectief om het risico van te veel groenten en dus voedselverspilling te voorkomen. Voedselverspilling zou het draagvlak bij de medewerkers van de zorginstelling voor ‘meer groenten aanbieden’ sterk verminderen. Er liggen vooral kansen voor groenten en fruit op meerdere eetmomenten: meer tussendoortjes.

Groenten en fruit uit de regio biedt ook meerwaarde. Voor de zorginstellingen zelf bieden regionale producten de mogelijkheid om verbinding te zoeken met (potentiele) klanten en de regionale
inbedding te vergroten. Bovendien is de maaltijd lekkerder en verser. Aandachtspunt daarbij is dat de organisatie van regionale ketens tijd, inzet en geduld vraagt. Ook kunnen er meerkosten zijn, zeker wanneer alleen gekeken wordt naar de kosten van de voeding. Wanneer echter alle positieve effecten van regionale producten worden meegenomen wegen de meerkosten op tegen de meeropbrengsten. Om de kennis over regionale producten bij cliënten te verhogen is communicatie - op verschillende manieren - nodig. Bovendien moet dit herhaaldelijk en veelvuldig gebeuren. De kansen voor biologische groenten en fruit zijn minder groot. De hogere prijs vormt een belemmering en cliënten vragen nauwelijks om biologische producten.

Ondanks belang, onvoldoende consumptie

In zorginstellingen is voeding belangrijk voor de fysieke gezondheid van cliënten én vanwege de sociaal-culturele functie en daarmee het welbevinden van cliënten. Ouderen zelf vinden gezonde voeding ook belangrijk, maar ze eten niet voldoende groenten en fruit - ook niet in zorginstellingen. Zorginstellingen kunnen door interventies in product-, fysieke en sociale omgeving de consumptie van groenten en fruit stimuleren. Cliënten zeggen meer groenten en fruit te willen en komen zelf met suggesties die aansluiten bij de richtlijnen om cliënten zodanig voeding aan te bieden die passen bij hun fysieke behoeften.