Nieuws

Kas op zonne-energie moet Chinese teelt verbeteren

Gepubliceerd op
12 juli 2016

Op het terrein van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk wordt op dit moment een Chinese kas op zonne-energie gebouwd. Een consortium van Nederlandse tuinbouwbedrijven en kenniscentra gaan Chinese telers helpen bij het verbeteren van hun productie, kwaliteit en binnenklimaat in de kas met behulp van zonne-energie en substraatteelt. Zo kunnen de telers water, voedingsstoffen en energie op een duurzame manier gebruiken. De zonnekas is in september klaar voor gebruik.

De zonne-energie kas, voorzien van Nederlandse technologie, bootst de klimaatomstandigheden na in een zonnekas in China. Door dit onderzoek wordt verwacht om beter in staat te zijn een oplossing te vinden die aansluit bij de Chinese teelttechnieken en omstandigheden.

Voedselveiligheid en bodemkwaliteit

De Chinese glastuinbouw groeit aanzienlijk, maar de sector heeft moeite om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige producten en voedselveiligheid. Factoren als de bevolkingsgroei, de afname van watervoorraden en hogere kosten maken het voor Chinese telers moeilijk om aan de vraag te voldoen. Daarnaast daalt de kwaliteit van de bodem doordat afvalstoffen erin achterblijven.

Consortium PIB Horticulture

Het consortium PIB Horticulture is een samenwerking tussen Hoogendoorn, Ludvig Svensson, Ridder Hortimax, Delphy, BOAL Group, Lentiz en Wageningen UR, gecoördineerd door Dutch-Sino Business Promotions. Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.