Nieuws

Kasdek 2SaveEnergy nieuwe opmaat energiezuinig telen

Gepubliceerd op
24 februari 2015

Het nieuwe kasdek 2SaveEnergy omvat een buitenste laag van helder glas met een dubbele antireflectie coating en een onderste laag van zeer duurzame, diffuse F-CLEAN film, met daartussen een ventileerbare spouw. Wageningen UR Glastuinbouw heeft het kasdek op tal van punten onderzocht en doorgerekend. Dit universele kasdek voor Venlokassen biedt een nieuwe oplossing voor energiezuinig telen, volgens Arno van Deursen.

Arno van Deursen van Van der Valk Systemen tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem: "Dankzij keuzes en technologie is dit het een kasdek dat een hoge isolatiewaarde en dito lichttransmissie op betaalbare wijze combineert." De combinatie van helder glas met tweezijdige AR-coating en een duurzame, diffuse kunststof film isoleert volgens Van Deursen bijna evengoed als meervoudig gecoat dubbel glas. "Maar het is een stuk lichter en voordeliger te realiseren", vertelt hij. "Het laat bovendien evenveel licht door als een standaarddek van enkel glas dat zonlicht niet kan verstrooien."

Actieve spouwventilatie

De hoge isolatiewaarde van het dek komt vooral door de spouw tussen glas en het F-CLEAN film. De F-Clean film is een duurzame, diffuse film die de anticondenswerking tenminste tien jaar behoudt. Vanaf een grote rol wordt de film, die aan weerszijden is voorzien van geïntegreerde strips, in één werkgang over de hele kaplengte onder de dekroeden doorgetrokken. De profielen zijn uitgerust met speciale geleidingssleuven, die de strakke film op zijn plaats houden, direct onder de onderzijde van de dekroeden. Hierdoor ontstaat een spouw van ongeveer 5 cm. 2SaveEnergy is voorzien van doorlopende nokluchting, die is uitgevoerd in meervoudig gecoat, helder dubbel AR glas.

Een bijzonder kenmerk van 2SaveEnergy is de actieve spouwventilatie met kaslucht. Dat is wenselijk om het dek sneeuw- en ijsvrij te houden in de winter. Om ventilatie mogelijk te maken hebben de goten openingen naar de spouw en kunnen er kleine ventilatoren op worden aangesloten. Via sleuven in het kalf, die bij een minimale kierstand van het luchtraam worden geopend, wordt de lucht weer terug de kas ingeblazen. Een flexibele rubberen strip houdt het luchtraam in kierstand afgesloten voor buitenlucht.

Nog zuiniger dan Het Nieuwe Telen

Wageningen UR Glastuinbouw heeft het kasdek op tal van punten onderzocht en doorgerekend. Daaruit bleek onder andere dat een hemisferische transmissie van 80,7% en een loodrechte transmissie van ruim 90,6% voor een glas-film combinatie mogelijk is. Dit is vergelijkbaar met een standaard dek. Volgens de berekeningen zou een jaarrond tomatenteelt onder Nederlandse condities een gasverbruik vergen van 19 m3 /m2 . Dat is 7 m3 minder dan de 26 m3 die haalbaar is in een standaardkas voor Het Nieuwe Telen, met twee beweegbare schermen, een vast folie in de opstartfase en ontvochtiging met buitenluchtaanzuiging.

Arno van Deurssen: "In het najaar van 2015 moet duidelijk zijn hoe de kas energetisch en teelttechnisch presteert en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Nadat de punten op de i zijn gezet, is 2SaveEnergy® klaar om de wereld te veroveren. Het systeem is geschikt voor elk type Venlokas en daarmee beschikbaar voor alle kassenbouwers en telers waar zij zich ook bevinden. "

2SaveEnergy is ontwikkeld door een consortium van toeleveranciers in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw. De betrokken partners zijn: Van der Valk Systemen B.V., Boal Group B.V., VDH Solar B.V. en AGC Chemicals Europe Ltd.

Bron: website Groentennieuws