Persbericht

Katrien Termeer benoemd tot lid Raad voor het openbaar bestuur

Gepubliceerd op
3 juli 2017

De ministerraad heeft prof.dr.ir. Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde aan Wageningen University & Research, benoemd tot lid van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob). De ministerraad benoemde haar op 30 juni op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) kreeg per 1 juli  een nieuwe samenstelling. De adviesraden Raad voor de financiële verhoudingen en Raad voor het openbaar bestuur werden samengevoegd tot “één krachtige en kwalitatief hoogwaardige adviesraad”. Er zijn vijf nieuwe leden benoemd, waaronder Katrien Termeer, en twee leden herbenoemd.

Katrien Vermeer
Katrien Vermeer

Als lid van de Rob zijn daarnaast benoemd: Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen, Kees Jan de Vet, dijkgraaf Brabantse Delta, Huri Sahin, ProDemos, en prof. Frank van Ommeren, VU. De benoemingen gaan in per 1 juli. De leden hebben uitgebreide kennis en brede ervaring met het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. De herbenoemingen betreft Milo Schoenmaker, burgemeester van Gouda en prof. Maarten Allers, Rijksuniversiteit Groningen. Met deze leden is de continuïteit in advieservaring en de expertise over financiële verhoudingen in de raad geborgd, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Eerder dit jaar werd al bekend dat vanaf diezelfde datum de heer drs. Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland, de nieuwe voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur is. Prof. Sarah de Lange, Universiteit van Amsterdam, is bezig aan haar tweede termijn en maakt eveneens onderdeel uit van de Raad vanaf 1 juli 2017.