News

Katrien Termeer in de Raad voor het openbaar bestuur

Published on
July 4, 2017

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) krijgt een nieuwe samenstelling. Per 1 juli 2017 worden de adviesraden Raad voor de financiële verhoudingen en Raad voor het openbaar bestuur samengevoegd tot één krachtige en kwalitatief hoogwaardige adviesraad. Er zijn vijf nieuwe leden benoemd en twee leden worden herbenoemd. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als lid van de Rob zijn benoemd:

Mevrouw prof. dr. ir. Katrien Termeer, Leerstoelhouder Bestuurskunde, Wageningen University & Research;

De heer Prof. dr. Frank van Ommeren, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam;

Mevrouw Huri Sahin, projectleider ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat;

De heer drs. Kees Jan de Vet, vanaf 1 september dijkgraaf van Brabantse Delta;

Mevrouw dr. Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen

De benoemingen gaan in per 1 juli 2017. De leden hebben uitgebreide kennis en brede ervaring met het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen.

Als lid van de Rob zijn herbenoemd: de heer dr. M. Schoenmaker en de heer prof. dr. M.A. Allers. De benoemingen gaan per direct in. Met deze leden is de continuïteit in advieservaring en de expertise inzake de financiële verhoudingen in de raad geborgd.

Bericht Rijksoverheid

Persbericht WUR